Mệnh TRIỆT
(H) Thái âm
 
Văn xương Cô thần
Thiên quan Thiên hình
Thiên thọ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
Hoá khoa  
2
Phụ Mẫu
(H) Tham lang
 
Long trì Hỏa tinh
Lực sĩ Quan phù
Đế vượng Kình dương
  Địa không
   
   
   
   
12
Phúc Đức
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Phong cáo Lưu hà
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Suy
Thiên tài  
Thanh long  
Hoá lộc  
   
   
22
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Tiểu hao
Văn tinh Bệnh
   
   
   
   
32
Huynh Đệ TRIỆT
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Bát tọa Thiên khốc
Thiên giải Thiên la
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
112
Mão Thìn Tị Ngọ
  Bùi Thanh Tùng

Sinh lúc 09:30
Chủ Nhật ngày 26 tháng 10 năm 1986
Giờ Tị ngày 23 tháng 9 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Quan Lộc
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Văn khúc Thiên riêu
Thiên việt Phá toái
Thiên y Tử
Long Đức  
Tướng quân  
   
   
   
42
Thê (THÂN)
 
 
Đào hoa Thiên không
Địa giải Phục binh
Thiêu dương Mộc dục
   
   
   
   
   
102
Nô Bộc TUẦN
(H) Thất sát
 
Tam thai Thiên thương
Hoa cái Địa võng
Tấu thư Linh tinh
Đường phù Bạch hổ
  Mộ
  Âm Sát
   
   
52
Tử Tức
(H) Phá Quân
 
Hữu bật Thái tuế
Ân quang Đại hao
Trường sinh  
   
   
   
   
   
92
Tài Bạch
 
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Dưỡng Bênh phù
Quốc ấn Nguyệt Sát
   
   
   
   
82
Tật Ách
(B) Tử vi
 
Tả phù Thiên sứ
Thiên quý Điếu khách
Thiên Phúc Thai
Thiên trù Thiên Sát
Hỷ thần  
   
   
   
72
Thiên Di TUẦN
(H) Thiên cơ
 
Thai phụ Kiếp sát
Thiên khôi Đẩu quân
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức Tuyệt
Hoá quyền  
   
   
   
62

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bùi Thanh Tùng