Tật Ách
(M) Thái dương
 
Thiên quý Thiên sứ
Phong cáo Phi liêm
Thiên việt Lưu Thái Tuế
Hồng loan  
Long Đức  
Trường sinh  
   
74
Tài Bạch
(M) Phá Quân
 
Tam thai Bạch hổ
Thiên Phúc Mộc dục
Địa giải  
Hỷ thần  
   
   
   
84
Tử Tức
(D) Thiên cơ
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Bênh phù
Thiên đức Quan đái
Thiên giải Lưu Tang Môn
Phúc đức  
Quốc ấn  
   
94
Thê
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Bát tọa Thiên khốc
Thiên tài Thiên hình
Thiên mã Điếu khách
Lâm quan Đại hao
Hoá quyền Địa không
   
   
104
Thiên Di (THÂN)
(M) Vũ khúc
 
Tấu thư Thiên hư
Dưỡng Thiên la
Đường phù Hỏa tinh
  Tuế phá
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
64
Hợi Sửu Dần
  Bùi Thành

Giờ Mão ngày 28 tháng 12 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Huynh Đệ
(M) Thái âm
 
Ân quang Trực phù
Thai phụ Phục binh
Thiên trù  
Quan sách  
Đế vượng  
   
   
114
Nô Bộc TRIỆT
(D) Thiên đồng
 
Tả phù Thiên thương
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Thai
Đào hoa  
Tướng quân  
Hoá khoa  
   
54
Mệnh
(V) Tham lang
 
Thiên quan Địa võng
Hoa cái Thái tuế
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
   
   
4
Quan Lộc TRIỆT
(M) Thất sát
 
Long trì Quan phù
Thiên thọ Đẩu quân
Văn tinh Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa kiếp
   
   
44
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên lương
 
Thiếu âm Phá toái
Thanh long Mộ
Hoá lộc Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
   
34
Phúc Đức TUẦN
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Phượng cát Thiên riêu
Giải thần Linh tinh
Thiên y Tang môn
Lực sĩ Kình dương
Lưu Lộc Tồn Tử
  Thiên Sát
   
24
Phụ Mẫu
(D) Cự môn
 
Hữu bật Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Bệnh
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
14

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bùi Thành