Thiên Di
(H) Thiên lương
 
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
Lâm quan Đại hao
   
   
   
66
Tật Ách
(M) Thất sát
 
Tam thai Thiên sứ
Văn khúc Thiên khốc
Địa giải Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Quan đái
  Thiên Sát
56
Tài Bạch
 
 
Thiên quan Mộc dục
Thiên giải Nguyệt Sát
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
46
Tử Tức TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Thiên hình
Văn xương Bạch hổ
Thai phụ Phi liêm
Thiên việt  
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
36
Nô Bộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên quý Thiên thương
Phong cáo Thiên la
Long trì Quan phù
Hoa cái Phục binh
Đế vượng Âm Sát
   
   
76
Tị Thìn Mão Dần
  Bùi Tú Anh

Sinh lúc 04:00
Thứ Năm ngày 24 tháng 1 năm 1985
Giờ Dần ngày 4 tháng 12 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Phu TRIỆT
 
 
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên đức Địa không
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
26
Quan Lộc (THÂN)
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Tả phù Đẩu quân
Hồng loan Quan phủ
Thiên thọ Kình dương
Thiếu âm Suy
   
   
   
86
Huynh Đệ TUẦN
(D) Phá Quân
 
Ân quang Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Tướng quân Thai
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
16
Điền Trạch
(D) Tham lang
 
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Bệnh
   
   
   
   
96
Phúc Đức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đà la
  Tử
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
   
   
106
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên y Linh tinh
Thanh long Hỏa tinh
Hoá khoa Thái tuế
  Mộ
   
   
116
Mệnh TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Hữu bật Trực phù
Thiên tài Tiểu hao
Quan sách Tuyệt
   
   
   
   
6

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bùi Tú Anh