Phu TUẦN
(H) Thiên lương
 
Hữu bật Điếu khách
Thiên mã Bệnh
Thanh long  
Hoá quyền  
   
   
103
Huynh Đệ TRIỆT
(M) Thất sát
 
Thai phụ Thiên riêu
Thiên y Trực phù
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh Tử
Quan sách  
   
113
Mệnh (THÂN) TRIỆT
 
 
Tam thai Thái tuế
Bát tọa Mộ
Ân quang  
Thiên quý  
Hoa cái  
Tướng quân  
3
Phụ Mẫu
(V) Liêm Trinh
 
Thiên việt Cô thần
Thiên Phúc Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Thiêu dương Tuyệt
Tấu thư  
Đường phù  
13
Tử Tức TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Văn khúc Thiên la
Thiên quan Quả tú
Thiên đức Kình dương
Phúc đức Suy
Lực sĩ Âm Sát
Hoá khoa  
93
Mão Dần Sửu
  Bé gái bị bỏ rơi

Sinh lúc 00:00
Chủ Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2015
Giờ Tý ngày 11 tháng 6 năm Ất Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 8 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Phúc Đức
 
 
Tả phù Hỏa tinh
  Tang môn
  Phi liêm
  Thai
  Thiên Sát
   
23
Tài Bạch
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
Hoá lộc  
83
Điền Trạch
(D) Phá Quân
 
Văn xương Địa võng
Thiếu âm Lưu hà
Hỷ thần Linh tinh
Dưỡng Nguyệt Sát
   
   
33
Tật Ách
(D) Tham lang
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên hỷ Thiên hình
Thiên tài Đẩu quân
Thiên thọ Quan phủ
Long Đức Đà la
Lâm quan  
73
Thiên Di
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên giải Thiên hư
  Phá toái
  Tuế phá
  Phục binh
  Quan đái
  Hoá kỵ
63
Nô Bộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên khôi Thiên thương
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Đại hao
Địa giải Mộc dục
   
   
53
Quan Lộc
(D) Thiên đồng
 
Long trì Thiên khốc
Trường sinh Quan phù
Quốc ấn Bênh phù
  Địa kiếp
  Địa không
   
43

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bé gái bị bỏ rơi