Phu TUẦN
 
 
Hữu bật Điếu khách
Thiên mã Bệnh
Thanh long  
   
   
   
   
   
103
Huynh Đệ TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Tam thai Thiên riêu
Ân quang Trực phù
Thai phụ Tiểu hao
Thiên y Tử
Thiên trù  
Văn tinh  
Quan sách  
Hoá lộc  
113
Mệnh (THÂN) TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hoa cái Thái tuế
Tướng quân Mộ
Hoá khoa  
   
   
   
   
   
3
Phụ Mẫu
 
 
Bát tọa Cô thần
Thiên quý Kiếp sát
Thiên việt Thiên không
Thiên Phúc Tuyệt
Hồng loan  
Thiêu dương  
Tấu thư  
Đường phù  
13
Tử Tức TUẦN
(V) Thái dương
 
Văn khúc Thiên la
Thiên quan Quả tú
Thiên đức Kình dương
Phúc đức Suy
Lực sĩ Âm Sát
   
   
   
93
Mão Dần Sửu
  Bé gái bị bỏ rơi

Sinh lúc 00:00
Thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2015
Giờ Tý ngày 10 tháng 6 năm Ất Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 8 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Phúc Đức
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Hỏa tinh
  Tang môn
  Phi liêm
  Thai
  Thiên Sát
   
   
   
23
Tài Bạch
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
83
Điền Trạch
(M) Thái âm
 
Văn xương Địa võng
Thiếu âm Lưu hà
Hỷ thần Linh tinh
Dưỡng Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
33
Tật Ách
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Phong cáo Thiên sứ
Thiên hỷ Thiên hình
Thiên tài Đẩu quân
Thiên thọ Quan phủ
Long Đức Đà la
Lâm quan  
Hoá quyền  
   
73
Thiên Di
(D) Thiên tướng
 
Thiên giải Thiên hư
  Phá toái
  Tuế phá
  Phục binh
  Quan đái
   
   
   
63
Nô Bộc
(V) Cự môn
 
Thiên khôi Thiên thương
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Đại hao
Địa giải Mộc dục
   
   
   
   
53
Quan Lộc
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Long trì Thiên khốc
Trường sinh Quan phù
Quốc ấn Bênh phù
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
43

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bé gái bị bỏ rơi