Thiên Di TRIỆT
(M) Thái dương
 
Bát tọa Bệnh
Ân quang  
Thiên quan  
Hồng loan  
Thiên giải  
Long Đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
63
Tật Ách TUẦN
(M) Phá Quân
 
Thai phụ Thiên sứ
  Thiên hình
  Bạch hổ
  Quan phủ
  Kình dương
  Suy
   
   
53
Tài Bạch TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Đế vượng Phục binh
Hoá quyền  
   
   
   
   
43
Tử Tức
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên mã Thiên khốc
Văn tinh Điếu khách
Lâm quan Đại hao
  Âm Sát
   
   
   
   
33
Nô Bộc TRIỆT
(M) Vũ khúc
 
Văn khúc Thiên thương
Địa giải Thiên hư
Lực sĩ Thiên la
  Tuế phá
  Đà la
  Tử
   
   
73
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Bé Diễm

Giờ Tý ngày 21 tháng 10 năm Bính Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Ốc thượng thổ
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phu
(M) Thái âm
 
Tam thai Trực phù
Thiên quý Bênh phù
Thiên việt Quan đái
Thiên tài  
Thiên thọ  
Quan sách  
   
   
23
Quan Lộc
(D) Thiên đồng
 
Nguyệt đức Linh tinh
Đào hoa Tử phù
Thanh long Mộ
Hoá lộc  
   
   
   
   
83
Huynh Đệ
(V) Tham lang
 
Văn xương Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Thái tuế
Hỷ thần Mộc dục
Hoá khoa  
Đường phù  
   
   
13
Điền Trạch
(M) Thất sát
 
Phong cáo Quan phù
Long trì Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
   
93
Phúc Đức
(D) Thiên lương
 
Tả phù Phá toái
Hữu bật Hỏa tinh
Thiếu âm Đẩu quân
Tướng quân Thai
Quốc ấn Nguyệt Sát
   
   
   
103
Phụ Mẫu
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Phượng cát Tang môn
Giải thần Hoá kỵ
Thiên Phúc Thiên Sát
Thiên trù  
Tấu thư  
Dưỡng  
   
   
113
Mệnh (THÂN)
(D) Cự môn
 
Thiên khôi Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Trường sinh Phi liêm
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
3

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bé Diễm