Mệnh
(D) Thiên đồng
 
Thai phụ Phá toái
Quan sách Trực phù
Trường sinh Tiểu hao
  Hoá kỵ
   
   
   
   
4
Phụ Mẫu TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Thái tuế
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thanh long  
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
   
114
Phúc Đức TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tam thai Thiên không
Bát tọa Đà la
Thiêu dương Thai
Lực sĩ  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
   
   
104
Điền Trạch
(D) Tham lang
 
Hữu bật Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ  
   
   
   
   
94
Huynh Đệ
(D) Phá Quân
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Tướng quân Điếu khách
Quốc ấn Mộc dục
   
   
   
   
14
Tị Thìn Mão Dần
  Bé An

Sinh lúc 22:30
Thứ Bảy ngày 21 tháng 4 năm 1990
Giờ Hợi ngày 26 tháng 3 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Quan Lộc
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hồng loan Quan phủ
Thiên thọ Kình dương
Địa giải Mộ
Thiếu âm  
   
   
   
   
84
Phu (THÂN)
 
 
Văn khúc Thiên riêu
Thiên quý Lưu hà
Thiên đức Đẩu quân
Đào hoa Quan đái
Thiên hỷ  
Thiên y  
Phúc đức  
Tấu thư  
24
Nô Bộc TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Long trì Thiên thương
Hoa cái Địa võng
Thiên giải Quan phù
  Phục binh
  Tử
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
74
Tử Tức
(V) Liêm Trinh
 
Thiên khôi Linh tinh
Thiên trù Hỏa tinh
Lâm quan Bạch hổ
  Phi liêm
   
   
   
   
34
Tài Bạch
 
 
Phong cáo Nguyệt Sát
Long Đức  
Hỷ thần  
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
   
44
Tật Ách
(M) Thất sát
 
  Thiên sứ
  Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Địa không
  Thiên Sát
54
Thiên Di TUẦN
(H) Thiên lương
 
Văn xương Thiên hình
Ân quang Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Đại hao
Thiên tài Bệnh
Văn tinh  
   
   
64

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bé An