Phụ Mẫu TUẦN+TRIỆT
(H) Cự môn
 
Long trì Thiên khốc
Thiên Phúc Quan phù
Thiên tài Bênh phù
Lâm quan  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
   
   
12
Phúc Đức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Văn xương Linh tinh
Phong cáo Tử phù
Thiên việt Đại hao
Nguyệt đức Hoá kỵ
Đào hoa  
Thiên trù  
Đế vượng  
   
22
Điền Trạch
(D) Thiên lương
 
Ân quang Thiên hư
Thiên quý Thiên riêu
Thiên y Hỏa tinh
  Tuế phá
  Phục binh
  Suy
  Địa không
   
32
Quan Lộc
(M) Thất sát
 
Văn khúc Quan phủ
Thiên hỷ Đà la
Long Đức Bệnh
Hoá khoa  
   
   
   
   
42
Mệnh TUẦN+TRIỆT
(V) Tham lang
 
Hữu bật Thiên la
Thiếu âm Lưu hà
Hỷ thần Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
2
Mão Dần Sửu
  Bà xã tôi

Sinh lúc 07:30
Chủ Nhật ngày 13 tháng 8 năm 1961
Giờ Thìn ngày 3 tháng 7 năm Tân Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Bích thượng thổ
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 62 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
 
Phượng cát Thiên thương
Giải thần Bạch hổ
Thiên quan Tử
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
52
Huynh Đệ
(H) Thái âm
 
  Thiên hình
  Tang môn
  Phi liêm
  Mộc dục
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
112
Thiên Di
(M) Vũ khúc
 
Tả phù Địa võng
Thai phụ Quả tú
Thiên đức Kình dương
Phúc đức Mộ
Lực sĩ  
   
   
   
62
Phu
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Bát tọa Cô thần
Thiên khôi Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Thiên giải Âm Sát
Thiêu dương  
Tấu thư  
Trường sinh  
Đường phù  
102
Tử Tức
(D) Thiên cơ
 
Thiên thọ Phá toái
Hoa cái Thái tuế
Địa giải  
Tướng quân  
Dưỡng  
   
   
   
92
Tài Bạch (THÂN)
(M) Phá Quân
 
Tam thai Trực phù
Văn tinh Tiểu hao
Quan sách Thai
   
   
   
   
   
82
Tật Ách
(H) Thái dương
 
Thiên mã Thiên sứ
Thanh long Điếu khách
Hoá quyền Đẩu quân
  Tuyệt
   
   
   
   
72

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bà xã tôi