Tật Ách
(D) Thiên tướng
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
Trường sinh Tang môn
Lưu Thiên Mã Quan phủ
  Đà la
   
   
   
74
Tài Bạch
(M) Thiên lương
 
Thiên hỷ Mộc dục
Địa giải  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
   
84
Tử Tức
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Quan phù
Long trì Đẩu quân
Phượng cát Kình dương
Giải thần Quan đái
Thiên thọ Lưu Thái Tuế
Hoa cái  
Thiên giải  
Lực sĩ  
94
Phu
 
 
Nguyệt đức Thiên hình
Thanh long Kiếp sát
Lâm quan Lưu hà
  Tử phù
  Địa không
   
   
   
   
104
Thiên Di (THÂN)
(H) Cự môn
 
Bát tọa Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Dưỡng Phục binh
  Hoá kỵ
  Âm Sát
  Lưu Kình Dương
   
   
   
64
Hợi Tuất Dậu Thân
  Ariole

Sinh lúc 05:00
Thứ Ba ngày 26 tháng 1 năm 1988
Giờ Mão ngày 8 tháng 12 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi
An sao lưu động cho năm 2015


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Huynh Đệ
 
 
Thai phụ Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Văn tinh Tiểu hao
Đế vượng Thiên Sát
  Lưu Tang Môn
   
   
   
   
114
Nô Bộc TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tả phù Thiên thương
Lưu Lộc Tồn Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
54
Mệnh TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Tam thai Địa võng
Long Đức Suy
Tướng quân Nguyệt Sát
Hoá quyền  
   
   
   
   
   
4
Quan Lộc TRIỆT
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Thiên quan Trực phù
Quan sách Bênh phù
Hoá lộc Tuyệt
Hoá khoa Địa kiếp
Quốc ấn Lưu Đà La
   
   
   
   
44
Điền Trạch
(B) Thiên phủ
 
Ân quang Quả tú
Thiên quý Điếu khách
Thiên tài Mộ
Hỷ thần Lưu Thiên Hư
   
   
   
   
   
34
Phúc Đức
(H) Thái dương
 
Thiên đức Thiên riêu
Đào hoa Hỏa tinh
Hồng loan Phi liêm
Thiên y Tử
Phúc đức  
   
   
   
   
24
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Hữu bật Bạch hổ
Thiên khôi Bệnh
Thiên Phúc Lưu Thiên Khốc
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
   
14

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Ariole