Mệnh (THÂN)
(M) Thái dương
 
Thiên giải Phá toái
Quan sách Trực phù
Trường sinh Tiểu hao
Hoá lộc Địa kiếp
  Địa không
   
   
4
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Tam thai Thiên hình
Thiên quý Thái tuế
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thanh long  
Dưỡng  
   
114
Phúc Đức TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiêu dương Hỏa tinh
Lực sĩ Thiên không
  Đà la
  Thai
   
   
   
104
Điền Trạch
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Bát tọa Cô thần
Ân quang Tang môn
Phong cáo Tuyệt
Thiên mã Âm Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
94
Huynh Đệ
(M) Vũ khúc
 
Văn xương Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Địa giải Mộc dục
Tướng quân  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
14
Tị Thìn Mão Dần
  Anh Tram

Sinh lúc 12:15
Thứ Ba ngày 4 tháng 12 năm 1990
Giờ Ngọ ngày 18 tháng 10 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Kim Tứ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Quan Lộc
(M) Thái âm
 
Hồng loan Linh tinh
Thiếu âm Quan phủ
Hoá khoa Kình dương
  Mộ
   
   
   
84
Phu
(D) Thiên đồng
 
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Đẩu quân
Thiên hỷ Quan đái
Phúc đức Hoá kỵ
Tấu thư  
   
   
24
Nô Bộc TUẦN
(V) Tham lang
 
Văn khúc Thiên thương
Long trì Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Quan phù
  Phục binh
  Tử
   
74
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên trù Phi liêm
Lâm quan  
   
   
   
   
34
Tài Bạch
(D) Thiên lương
 
Tả phù Nguyệt Sát
Hữu bật  
Long Đức  
Hỷ thần  
Đế vượng  
Đường phù  
   
44
Tật Ách
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thai phụ Thiên sứ
  Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Thiên Sát
54
Thiên Di TUẦN
(D) Cự môn
 
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Thiên tài Đại hao
Thiên thọ Bệnh
Văn tinh  
   
   
64

Lá số Tử vi của Anh Tram