Tử Tức
(V) Thiên cơ
 
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Thiên hình
Trường sinh Phá toái
Hoá khoa Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Đà La
   
95
Phu
(M) Tử vi
 
Văn khúc Mộc dục
Thiên hỷ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
105
Huynh Đệ
 
 
Ân quang Quan phù
Thiên quý Kình dương
Long trì Quan đái
Phượng cát Lưu Kình Dương
Giải thần  
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
   
115
Mệnh
(H) Phá Quân
 
Văn xương Kiếp sát
Thai phụ Lưu hà
Nguyệt đức Linh tinh
Thanh long Tử phù
Lâm quan  
   
   
   
   
5
Tài Bạch
(H) Thất sát
 
Phong cáo Thiên la
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Phục binh
Dưỡng  
   
   
   
   
   
85
Hợi Tuất Dậu Thân
  An

Giờ Dần ngày 13 tháng 9 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
An sao lưu động cho năm 2017


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phụ Mẫu
 
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên y Thiên riêu
Văn tinh Tuế phá
Đế vượng Đẩu quân
  Tiểu hao
  Địa không
  Thiên Sát
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
15
Tật Ách TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên thọ Thiên sứ
Địa giải Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
  Lưu Thiên Hư
   
   
   
75
Phúc Đức TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Long Đức Địa võng
Tướng quân Suy
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
25
Thiên Di TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Hữu bật Trực phù
Bát tọa Bênh phù
Thiên quan Tuyệt
Quan sách  
Quốc ấn  
   
   
   
   
65
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hỷ thần Thiên thương
Hoá quyền Quả tú
  Điếu khách
  Mộ
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
   
   
   
55
Quan Lộc (THÂN)
(H) Tham lang
 
Tả phù Phi liêm
Tam thai Tử
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
   
   
   
45
Điền Trạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên khôi Hỏa tinh
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên tài Bệnh
Tấu thư Lưu Tang Môn
Hoá lộc  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
   
   
35

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của An