Phúc Đức
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên mã Cô thần
Trường sinh Phá toái
  Tang môn
  Phục binh
   
   
   
   
   
   
105
Điền Trạch TRIỆT
(V) Cự môn
 
Tam thai Đại hao
Thiên hỷ  
Thiên tài  
Thiên trù  
Văn tinh  
Địa giải  
Thiếu âm  
Dưỡng  
   
   
95
Quan Lộc TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Bênh phù
Giải thần Thai
Hoa cái Lưu Đà La
Thiên giải  
   
   
   
   
   
85
Nô Bộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Bát tọa Thiên thương
Thiên việt Thiên hình
Thiên Phúc Kiếp sát
Nguyệt đức Linh tinh
Hỷ thần Tử phù
Hoá quyền Tuyệt
Đường phù Lưu Thiên Hư
Lưu Lộc Tồn  
Lưu Thiên Mã  
   
75
Phụ Mẫu
(H) Thái âm
 
Thai phụ Thiên la
Thiên quan Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Hoá kỵ
  Âm Sát
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
   
115
Mùi Thân Dậu Tuất
  Amour

Sinh lúc 19:15
Chủ Nhật ngày 4 tháng 1 năm 1976
Giờ Tuất ngày 4 tháng 12 năm Ất Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sơn hạ hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 48 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
  Thiên hư
  Tuế phá
  Phi liêm
  Mộ
  Địa kiếp
  Thiên Sát
  Lưu Kình Dương
   
   
   
65
Mệnh
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Thiên khốc
Lộc tồn Thái tuế
Bác sĩ Quan đái
   
   
   
   
   
   
   
5
Tật Ách
(H) Thái dương
 
Long Đức Thiên sứ
Tấu thư Địa võng
  Lưu hà
  Tử
  Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
   
55
Huynh Đệ
 
 
Văn khúc Trực phù
Ân quang Đẩu quân
Thiên thọ Đà la
Quan sách Lưu Thái Tuế
Lực sĩ  
Lâm quan  
   
   
   
   
15
Thê TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thanh long Quả tú
Đế vượng Điếu khách
Hoá khoa Địa không
   
   
   
   
   
   
   
25
Tử Tức TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Văn xương Thiên riêu
Thiên quý Tiểu hao
Phong cáo Suy
Thiên khôi  
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên y  
Phúc đức  
Hoá lộc  
35
Tài Bạch (THÂN)
 
 
Hữu bật Hỏa tinh
Tướng quân Bạch hổ
Quốc ấn Bệnh
   
   
   
   
   
   
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Amour