Quan Lộc
(H) Thiên lương
 
Tam thai Thiên hình
Ân quang Thái tuế
Phượng cát Đà la
Giải thần Tuyệt
Lực sĩ  
Hoá khoa  
   
   
82
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Đào hoa Thiên thương
Thiên tài Lưu hà
Thiêu dương Hỏa tinh
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Đẩu quân
  Mộ
   
   
72
Thiên Di (THÂN)
 
 
Thiên việt Linh tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Tử
   
   
   
62
Tật Ách TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Thiên trù Thiên sứ
Thiếu âm Cô thần
  Phục binh
  Bệnh
  Địa kiếp
   
   
   
52
Điền Trạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên hỷ Thiên la
Thiên giải Quả tú
Quan sách Trực phù
Thanh long Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
92
Mão Thìn Tị Ngọ
  Abc

Sinh lúc 17:10
Thứ Năm ngày 5 tháng 10 năm 1989
Giờ Dậu ngày 6 tháng 9 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Bát tọa Thiên riêu
Thiên quý Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Đại hao
Thiên y Suy
Văn tinh  
   
   
42
Phúc Đức
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thai phụ Điếu khách
Địa giải Tiểu hao
Dưỡng Thiên Sát
   
   
   
   
   
102
Tử Tức TUẦN
(D) Phá Quân
 
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Đế vượng Bênh phù
  Âm Sát
   
   
   
   
32
Phụ Mẫu
(D) Tham lang
 
Hữu bật Kiếp sát
Thiên Phúc Địa không
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Trường sinh  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
112
Mệnh
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Văn khúc Thiên khốc
Văn xương Bạch hổ
Thiên khôi Mộc dục
Hoa cái Hoá kỵ
Tấu thư  
   
   
   
2
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Phi liêm
Thiên thọ Quan đái
Long Đức  
Hoá lộc  
   
   
   
   
12
Thê TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Phong cáo Thiên hư
Thiên mã Tuế phá
Hỷ thần  
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
   
22

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Abc