Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Tam thai Thiên hình
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đẩu quân
Lực sĩ Đà la
Lâm quan  
   
   
   
96
Quan Lộc (THÂN)
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Ân quang Lưu hà
Đào hoa Linh tinh
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Quan đái
Bác sĩ  
   
   
   
86
Nô Bộc
(D) Thiên lương
 
Thiên việt Thiên thương
Thiên tài Hỏa tinh
Hoá khoa Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
76
Thiên Di TRIỆT
(M) Thất sát
 
Thiên quý Cô thần
Thiên trù Phục binh
Thiếu âm  
Trường sinh  
   
   
   
   
66
Phúc Đức
(V) Tham lang
 
Thiên hỷ Thiên la
Thiên giải Quả tú
Quan sách Trực phù
Thanh long Nguyệt Sát
Đế vượng  
Hoá quyền  
   
   
106
Mão Thìn Tị Ngọ
  Abc

Sinh lúc 16:45
Thứ Năm ngày 5 tháng 10 năm 1989
Giờ Thân ngày 6 tháng 9 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tật Ách TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Bát tọa Thiên sứ
Long trì Thiên riêu
Thiên quan Phá toái
Thiên y Quan phù
Văn tinh Đại hao
Dưỡng  
   
   
56
Phụ Mẫu
(H) Thái âm
 
Địa giải Điếu khách
  Tiểu hao
  Suy
  Địa không
  Thiên Sát
   
   
   
116
Tài Bạch TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Phong cáo Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Bênh phù
Hoá lộc Thai
  Âm Sát
   
   
   
46
Mệnh
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Hữu bật Kiếp sát
Văn xương Bệnh
Thai phụ  
Thiên Phúc  
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
6
Huynh Đệ
(D) Thiên cơ
 
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Tấu thư Tử
   
   
   
   
   
16
Thê
(M) Phá Quân
 
Tả phù Phi liêm
Văn khúc Mộ
Long Đức Hoá kỵ
   
   
   
   
   
26
Tử Tức TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên thọ Thiên hư
Thiên mã Tuế phá
Hỷ thần Tuyệt
Đường phù  
   
   
   
   
36

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Abc