Phụ Mẫu
 
 
Quan sách Phá toái
Trường sinh Trực phù
  Tiểu hao
   
   
   
   
   
114
Phúc Đức TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Thái tuế
Bát tọa  
Thai phụ  
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thanh long  
Dưỡng  
   
104
Điền Trạch TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đà la
  Thai
   
   
   
   
   
94
Quan Lộc
 
 
Hữu bật Cô thần
Tam thai Tang môn
Thiên mã Tuyệt
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
84
Mệnh (THÂN)
(V) Thái dương
 
Văn khúc Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Tướng quân Đẩu quân
Hoá lộc Mộc dục
Quốc ấn  
   
   
4
Tị Thìn Mão Dần
  AN

Giờ Tý ngày 27 tháng 3 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Nô Bộc
(B) Thiên phủ
 
Hồng loan Thiên thương
Địa giải Quan phủ
Thiếu âm Kình dương
  Mộ
   
   
   
   
74
Huynh Đệ
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên quý Thiên riêu
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Linh tinh
Thiên hỷ Quan đái
Thiên y  
Phúc đức  
Tấu thư  
Hoá quyền  
14
Thiên Di TUẦN
(M) Thái âm
 
Văn xương Địa võng
Long trì Quan phù
Thiên tài Phục binh
Thiên thọ Tử
Hoa cái Âm Sát
Thiên giải  
Hoá khoa  
   
64
Phu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Phong cáo Bạch hổ
Thiên khôi Phi liêm
Thiên trù Hoá kỵ
Lâm quan  
   
   
   
   
24
Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Long Đức Hỏa tinh
Hỷ thần Nguyệt Sát
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
   
   
34
Tài Bạch
(V) Cự môn
 
  Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Thiên Sát
   
   
44
Tật Ách TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Ân quang Thiên sứ
Thiên quan Thiên hình
Nguyệt đức Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
  Đại hao
  Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
54

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của AN