Quan Lộc
(H) Thiên lương
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã  
Thiên giải  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
   
84
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Thiên quan Thiên thương
Long Đức Thiên hình
Dưỡng Phi liêm
   
   
   
   
   
74
Thiên Di
 
 
Hoa cái Thiên khốc
Tấu thư Bạch hổ
  Thai
   
   
   
   
   
64
Tật Ách
(V) Liêm Trinh
 
Thiên đức Thiên sứ
Thiên thọ Kiếp sát
Phúc đức Linh tinh
Tướng quân Tuyệt
Quốc ấn Âm Sát
   
   
   
54
Điền Trạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên quý Thiên la
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Hồng loan Mộc dục
Địa giải  
   
   
   
94
Mão Thìn Tị Ngọ
  A

Sinh lúc 20:45
Thứ Tư ngày 16 tháng 11 năm 1983
Giờ Tuất ngày 12 tháng 10 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tài Bạch (THÂN)
 
 
  Phá toái
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Mộ
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
44
Phúc Đức
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Long trì Quan phù
Thiên khôi Đại hao
Văn tinh Quan đái
Hoá quyền  
   
   
   
   
104
Tử Tức
(D) Phá Quân
 
Ân quang Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Thiên trù Trực phù
Quan sách Tử
Thanh long Nguyệt Sát
Hoá lộc  
   
34
Phụ Mẫu
(D) Tham lang
 
Bát tọa Cô thần
Văn khúc Lưu hà
Thiếu âm Phục binh
Lâm quan Hoá kỵ
   
   
   
   
114
Mệnh TUẦN+TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tả phù Tang môn
Hữu bật Quan phủ
Đế vượng Kình dương
Hoá khoa Địa không
   
   
   
   
4
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tam thai Thiên không
Văn xương Đẩu quân
Phong cáo Suy
Đào hoa  
Thiên tài  
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
14
Thê
(D) Thiên đồng
 
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Bệnh
   
   
   
   
24

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của A