Huynh Đệ
(H) Cự môn
 
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Quan phủ
Trường sinh Đà la
   
   
   
   
115
Mệnh
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Ân quang Lưu hà
Đào hoa Thiên không
Địa giải Mộc dục
Thiêu dương Địa kiếp
Lộc tồn Lưu Thái Tuế
Bác sĩ  
   
5
Phụ Mẫu
(D) Thiên lương
 
Tam thai Tang môn
Bát tọa Kình dương
Thiên việt Quan đái
Thiên giải  
Lực sĩ  
Hoá khoa  
   
15
Phúc Đức (THÂN) TRIỆT
(M) Thất sát
 
Thiên quý Cô thần
Thiên trù Thiên hình
Thiếu âm Lưu Tang Môn
Thanh long  
Lâm quan  
Lưu Thiên Mã  
   
25
Phu
(V) Tham lang
 
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
Dưỡng Trực phù
Hoá quyền Phục binh
  Địa không
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
105
Mùi Ngọ Tị Thìn
  12345

Sinh lúc 14:50
Thứ Hai ngày 1 tháng 1 năm 1990
Giờ Mùi ngày 5 tháng 12 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi
An sao lưu động cho năm 2014


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Điền Trạch TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Phong cáo Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Tiểu hao
Văn tinh  
Đế vượng  
   
   
35
Tử Tức
(H) Thái âm
 
Tả phù Linh tinh
Văn xương Điếu khách
  Đại hao
  Thai
  Thiên Sát
  Lưu Kình Dương
   
95
Quan Lộc TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Hỏa tinh
Tướng quân Tử phù
Hoá lộc Suy
   
   
   
45
Tài Bạch
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Phúc đức Tuyệt
Quốc ấn Lưu Bạch Hổ
Lưu Lộc Tồn  
   
   
85
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Thai phụ Thiên sứ
Thiên khôi Thiên khốc
Thiên thọ Bạch hổ
Hoa cái Đẩu quân
Hỷ thần Mộ
  Lưu Đà La
   
75
Thiên Di
(M) Phá Quân
 
Thiên y Thiên riêu
Long Đức Phi liêm
  Tử
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Thiên Hư
   
   
65
Nô Bộc TUẦN
(H) Thái dương
 
Hữu bật Thiên thương
Văn khúc Thiên hư
Thiên tài Tuế phá
Thiên mã Bệnh
Tấu thư Hoá kỵ
Đường phù  
   
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của 12345