Mệnh
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Phong cáo Tiểu hao
Hồng loan  
Long Đức  
Trường sinh  
   
   
   
4
Phụ Mẫu TRIỆT
 
 
Thiên việt Linh tinh
Thiên Phúc Bạch hổ
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
   
114
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Thiên riêu
Thiên đức Đẩu quân
Thiên y Đà la
Phúc đức Thai
Lực sĩ  
   
104
Điền Trạch
 
 
Thiên mã Thiên khốc
Lộc tồn Điếu khách
Bác sĩ Tuyệt
  Địa không
   
   
   
94
Huynh Đệ
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hữu bật Thiên hư
Tam thai Thiên la
Tướng quân Tuế phá
Quốc ấn Mộc dục
   
   
   
14
Dậu Thân Mùi Ngọ
  123

Giờ Mão ngày 19 tháng 7 năm Canh Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thoa xuyến kim
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Quan Lộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thai phụ Trực phù
Thiên thọ Quan phủ
Quan sách Kình dương
  Mộ
   
   
   
84
Phu TUẦN
(H) Thiên tướng
 
Nguyệt đức Thiên hình
Đào hoa Lưu hà
Thiên tài Tử phù
Tấu thư Quan đái
   
   
   
24
Nô Bộc
 
 
Tả phù Thiên thương
Bát tọa Địa võng
Hoa cái Hỏa tinh
  Thái tuế
  Phục binh
  Tử
   
74
Tử Tức TUẦN
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên quý Quan phù
Long trì Phi liêm
Thiên khôi Địa kiếp
Thiên trù Âm Sát
Thiên giải  
Lâm quan  
Hoá lộc  
34
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Địa giải Phá toái
Thiếu âm Nguyệt Sát
Hỷ thần  
Đế vượng  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
44
Tật Ách
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Ân quang Thiên sứ
Phượng cát Tang môn
Giải thần Bênh phù
Hoá khoa Suy
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
54
Thiên Di (THÂN)
(D) Thiên phủ
 
Thiên quan Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Văn tinh Thiên không
Thiêu dương Đại hao
  Bệnh
   
   
64

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của 123