Phụ Mẫu
(H) Thiên lương
 
Ân quang Kiếp sát
Thiên đức Tiểu hao
Thiên trù Bệnh
Văn tinh  
Phúc đức  
   
   
   
13
Phúc Đức TUẦN
(M) Thất sát
 
Tả phù Điếu khách
Thai phụ Đẩu quân
Tướng quân Tử
  Thiên Sát
   
   
   
   
23
Điền Trạch TUẦN
 
 
Thiên quan Quả tú
Hồng loan Trực phù
Quan sách Mộ
Tấu thư Nguyệt Sát
Đường phù  
   
   
   
33
Quan Lộc TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Hữu bật Thái tuế
Thiên việt Phi liêm
Hoá lộc Tuyệt
   
   
   
   
   
43
Mệnh (THÂN)
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Văn khúc Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
Thanh long Suy
   
   
   
   
   
3
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Giờ Tý ngày 9 tháng 3 năm Giáp Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lư trung hỏa
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Thiên quý Thiên thương
Thiên Phúc Phá toái
Đào hoa Lưu hà
Địa giải Thiên không
Thiêu dương Thai
Hỷ thần  
   
   
53
Huynh Đệ
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên y Thiên riêu
Long Đức Kình dương
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
   
113
Thiên Di
(D) Phá Quân
 
Văn xương Thiên khốc
Thiên giải Địa võng
Dưỡng Linh tinh
Hoá quyền Tang môn
Quốc ấn Bênh phù
  Âm Sát
   
   
63
Thê
(D) Tham lang
 
Tam thai Thiên hư
Phong cáo Hỏa tinh
Phượng cát Tuế phá
Giải thần  
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
103
Tử Tức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Hoá kỵ
   
   
   
93
Tài Bạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Bát tọa Quan phù
Long trì Phục binh
Thiên khôi Mộc dục
Thiên tài  
Thiên thọ  
Hoá khoa  
   
   
83
Tật Ách
(D) Thiên đồng
 
Thiếu âm Thiên sứ
Trường sinh Cô thần
  Thiên hình
  Đại hao
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của