Phụ Mẫu
(D) Thiên đồng
 
Thiên trù Cô thần
Văn tinh Linh tinh
Thiếu âm Tiểu hao
  Bệnh
   
   
   
   
13
Phúc Đức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tam thai Quan phù
Long trì Tử
Thiên tài  
Tướng quân  
Hoá khoa  
   
   
   
23
Điền Trạch
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Mộ
Thiên hỷ Hoá kỵ
Địa giải  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
33
Quan Lộc TRIỆT
(D) Tham lang
 
Bát tọa Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Phi liêm
Thiên việt Tuyệt
Thiên mã  
Thiên giải  
   
   
43
Mệnh
(D) Phá Quân
 
Tả phù Thiên khốc
Thai phụ Thiên la
Thanh long Tang môn
Hoá quyền Suy
   
   
   
   
3
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Giờ Tuất ngày 27 tháng 1 năm Giáp Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sơn hạ hỏa
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Nô Bộc TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên Phúc Thiên thương
Long Đức Thiên hình
Hỷ thần Phá toái
  Lưu hà
  Thai
  Địa kiếp
   
   
53
Huynh Đệ
 
 
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Kình dương
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
   
113
Thiên Di
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Hữu bật Địa võng
Hoa cái Bạch hổ
Dưỡng Bênh phù
Quốc ấn  
   
   
   
   
63
Thê
(V) Liêm Trinh
 
Văn khúc Thái tuế
Thiên thọ Âm Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
   
103
Tử Tức TUẦN
 
 
Ân quang Quả tú
Thiên quý Thiên riêu
Hồng loan Trực phù
Thiên y Quan phủ
Quan sách Đà la
  Quan đái
  Địa không
  Nguyệt Sát
93
Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(M) Thất sát
 
Văn xương Điếu khách
Phong cáo Đẩu quân
Thiên khôi Phục binh
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
   
83
Tật Ách
(H) Thiên lương
 
Thiên đức Thiên sứ
Phúc đức Kiếp sát
Trường sinh Hỏa tinh
  Đại hao
   
   
   
   
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của