Tật Ách
(H) Thiên lương
 
Thai phụ Thiên sứ
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
Lâm quan Đại hao
   
   
56
Tài Bạch
(M) Thất sát
 
  Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Quan đái
  Thiên Sát
  Lưu Tang Môn
46
Tử Tức
 
 
Thiên quan Mộc dục
Long Đức Nguyệt Sát
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
36
Phu (THÂN) TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Thiên việt Thiên riêu
Thiên thọ Bạch hổ
Thiên y Phi liêm
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
   
26
Thiên Di
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Long trì Thiên la
Hoa cái Thiên hình
Đế vượng Quan phù
  Đẩu quân
  Phục binh
  Lưu Thái Tuế
   
66
Tị Thìn Mão Dần
 

Giờ Hợi ngày 4 tháng 8 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Huynh Đệ TRIỆT
 
 
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên đức Linh tinh
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
16
Nô Bộc
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hữu bật Thiên thương
Văn khúc Hỏa tinh
Hồng loan Quan phủ
Thiên giải Kình dương
Thiếu âm Suy
   
   
76
Mệnh TUẦN
(D) Phá Quân
 
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Thiên tài Điếu khách
Tướng quân Thai
Hoá quyền Địa kiếp
Quốc ấn Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
6
Quan Lộc
(D) Tham lang
 
Tam thai Cô thần
Thiên mã Tang môn
Địa giải Bệnh
Lộc tồn Lưu Thiên Khốc
Bác sĩ  
Lưu Thiên Mã  
   
86
Điền Trạch
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Ân quang Thiên không
Thiên quý Đà la
Phong cáo Tử
Thiêu dương Hoá kỵ
Lực sĩ  
   
   
96
Phúc Đức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Bát tọa Thái tuế
Thiên khôi Mộ
Thanh long Địa không
Hoá khoa Âm Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
106
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Tả phù Trực phù
Văn xương Tiểu hao
Quan sách Tuyệt
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
116

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của