Phụ Mẫu TUẦN+TRIỆT
(V) Thiên cơ
 
Bát tọa Thiên khốc
Văn xương Quan phù
Long trì Tuyệt
Thiên Phúc Hoá kỵ
Thiên tài  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
112
Phúc Đức
(M) Tử vi
 
Thiên việt Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Đào hoa Mộ
Thiên trù Địa không
   
   
   
   
102
Điền Trạch
 
 
Phong cáo Thiên hư
Thanh long Tuế phá
  Tử
   
   
   
   
   
92
Quan Lộc
(H) Phá Quân
 
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Đà la
Long Đức Bệnh
Lực sĩ  
   
   
   
   
82
Mệnh TUẦN+TRIỆT
(H) Thất sát
 
Thiếu âm Thiên la
Tấu thư Thiên hình
  Lưu hà
  Thai
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
   
2
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 10:18
Thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2021
Giờ Tị ngày 11 tháng 8 năm Tân Sửu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Bích thượng thổ
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Nô Bộc
 
 
Tam thai Thiên thương
Văn khúc Bạch hổ
Phượng cát Suy
Giải thần  
Thiên quan  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá khoa  
72
Huynh Đệ
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Hữu bật Linh tinh
Thiên thọ Tang môn
Thiên giải Phi liêm
Dưỡng Thiên Sát
Hoá quyền  
   
   
   
12
Thiên Di
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên đức Địa võng
Phúc đức Quả tú
Đế vượng Hỏa tinh
  Quan phủ
  Kình dương
   
   
   
62
Thê (THÂN)
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Ân quang Cô thần
Thiên khôi Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Địa giải  
Thiêu dương  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
22
Tử Tức
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hoa cái Phá toái
Hoá lộc Thái tuế
  Bênh phù
  Mộc dục
   
   
   
   
32
Tài Bạch
(H) Tham lang
 
Thiên quý Trực phù
Văn tinh Đại hao
Quan sách Quan đái
  Âm Sát
   
   
   
   
42
Tật Ách
(M) Thái âm
 
Tả phù Thiên sứ
Thai phụ Điếu khách
Thiên mã Đẩu quân
Lâm quan Phục binh
   
   
   
   
52

Lá số Tử vi của