Huynh Đệ
(H) Thiên lương
 
Thiên việt Thiên riêu
Thiên Phúc Phá toái
Thiên y Bạch hổ
Tấu thư Đẩu quân
Đường phù Tuyệt
   
   
   
116
Mệnh (THÂN)
(M) Thất sát
 
Hữu bật Phi liêm
Thai phụ Thai
Thiên quan Âm Sát
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
   
6
Phụ Mẫu
 
 
Hỷ thần Quả tú
Dưỡng Điếu khách
   
   
   
   
   
   
16
Phúc Đức
(V) Liêm Trinh
 
Tả phù Trực phù
Quan sách Bênh phù
Trường sinh  
Quốc ấn  
   
   
   
   
26
Phu
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Văn khúc Thiên la
Long Đức Mộ
Tướng quân Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
106
Hợi Tuất Dậu Thân
 

Sinh lúc 23:45
Thứ Ba ngày 6 tháng 7 năm 1993
Giờ Tý ngày 18 tháng 5 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 28 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Điền Trạch
 
 
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Mộc dục
   
   
   
   
36
Tử Tức
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên khôi Thiên hư
Thiên tài Hỏa tinh
Thiên thọ Tuế phá
Văn tinh Tiểu hao
Hoá quyền Tử
  Thiên Sát
   
   
96
Quan Lộc TUẦN
(D) Phá Quân
 
Văn xương Địa võng
Thiên trù Linh tinh
Thiêu dương Thiên không
Hoá lộc Phục binh
  Quan đái
   
   
   
46
Tài Bạch
(D) Tham lang
 
Ân quang Kiếp sát
Phong cáo Lưu hà
Nguyệt đức Tử phù
Thanh long Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
   
86
Tật Ách TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tam thai Thiên sứ
Bát tọa Thiên hình
Long trì Quan phù
Phượng cát Kình dương
Giải thần Suy
Hoa cái  
Lực sĩ  
Hoá khoa  
76
Thiên Di TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên quý  
Thiên hỷ  
Thiên giải  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
   
66
Nô Bộc TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thiên mã Thiên thương
Địa giải Cô thần
Lâm quan Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Địa kiếp
  Địa không
   
56

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của