Tật Ách
 
 
Tả phù Thiên sứ
Văn xương Phá toái
Thiên quý Trực phù
Quan sách Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
55
Tài Bạch TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiên việt Thái tuế
Thiên Phúc Địa không
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
   
45
Tử Tức TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Phong cáo Thiên không
Thiêu dương Đà la
Lực sĩ Thai
   
   
   
   
35
Phu (THÂN)
 
 
Thiên mã Cô thần
Địa giải Linh tinh
Lộc tồn Hỏa tinh
Bác sĩ Tang môn
  Tuyệt
   
   
25
Thiên Di
(V) Thái dương
 
Bát tọa Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Thiên tài Mộc dục
Tướng quân Địa kiếp
Hoá lộc  
Quốc ấn  
65
Tị Thìn Mão Dần
 

Sinh lúc 10:30
Thứ Hai ngày 26 tháng 3 năm 1990
Giờ Tị ngày 30 tháng 2 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Huynh Đệ
(B) Thiên phủ
 
Hữu bật Quan phủ
Văn khúc Kình dương
Ân quang Mộ
Hồng loan  
Thiên giải  
Thiếu âm  
   
15
Nô Bộc
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên đức Thiên thương
Đào hoa Lưu hà
Thiên hỷ Quan đái
Phúc đức  
Tấu thư  
Hoá quyền  
   
75
Mệnh TUẦN
(M) Thái âm
 
Tam thai Địa võng
Long trì Thiên hình
Hoa cái Quan phù
Hoá khoa Đẩu quân
  Phục binh
  Tử
   
5
Quan Lộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên thọ Bạch hổ
Thiên y Phi liêm
Thiên trù Hoá kỵ
Lâm quan  
   
   
85
Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Long Đức Nguyệt Sát
Hỷ thần  
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
   
95
Phúc Đức
(V) Cự môn
 
  Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Âm Sát
  Thiên Sát
105
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thai phụ Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Đại hao
Văn tinh Bệnh
   
   
   
115

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của