Tật Ách
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Thiên sứ
Thai phụ Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên trù Tử phù
Văn tinh Tiểu hao
  Tuyệt
   
76
Tài Bạch
(M) Thất sát
 
Thiên quý Thiên khốc
Tướng quân Thiên hư
  Tuế phá
  Thai
  Thiên Sát
   
   
86
Tử Tức
 
 
Thiên quan Nguyệt Sát
Long Đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
   
   
96
Thê (THÂN) TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Ân quang Thiên riêu
Thiên việt Bạch hổ
Thiên thọ Phi liêm
Thiên y  
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
106
Thiên Di
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Long trì Thiên la
Hoa cái Thiên hình
Thanh long Quan phù
  Đẩu quân
  Mộ
   
   
66
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 22:00
Thứ Ba ngày 18 tháng 9 năm 1984
Giờ Hợi ngày 23 tháng 8 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Huynh Đệ TRIỆT
 
 
Tam thai Lưu hà
Thiên Phúc Mộc dục
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Hỷ thần  
116
Nô Bộc
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hữu bật Thiên thương
Văn khúc Kình dương
Hồng loan Tử
Thiên giải  
Thiếu âm  
Lực sĩ  
   
56
Mệnh TUẦN
(D) Phá Quân
 
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Thiên tài Điếu khách
Hoá quyền Bênh phù
Quốc ấn Quan đái
  Địa kiếp
   
6
Quan Lộc
(D) Tham lang
 
Thiên mã Cô thần
Địa giải Tang môn
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
   
   
46
Điền Trạch
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Phong cáo Hỏa tinh
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Hoá kỵ
   
36
Phúc Đức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên khôi Thái tuế
Đế vượng Phục binh
Hoá khoa Địa không
  Âm Sát
   
   
   
26
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Tả phù Linh tinh
Văn xương Trực phù
Quan sách Đại hao
Lâm quan  
   
   
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của