Quan Lộc
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên việt Hỏa tinh
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Bệnh
Hoá quyền  
   
   
   
43
Nô Bộc
 
 
Bát tọa Thiên thương
Văn xương Bạch hổ
Ân quang Tử
Phong cáo  
Thiên Phúc  
Hỷ thần  
   
53
Thiên Di
 
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Bênh phù
Thiên đức Mộ
Thiên thọ Địa không
Phúc đức  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
63
Tật Ách
 
 
Tam thai Thiên sứ
Văn khúc Thiên khốc
Thiên quý Điếu khách
Thiên mã Đại hao
  Tuyệt
  Âm Sát
   
73
Điền Trạch
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên y Thiên hư
Tấu thư Thiên la
Hoá lộc Thiên riêu
Đường phù Tuế phá
  Suy
   
   
33
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 08:00
Thứ Bảy ngày 5 tháng 6 năm 1982
Giờ Thìn ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Mộc Tam Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tài Bạch (THÂN)
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên trù Trực phù
Quan sách Phục binh
  Thai
   
   
   
   
83
Phúc Đức TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Địa kiếp
Đào hoa  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
23
Tử Tức
 
 
Thai phụ Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Hoa cái Quan phủ
Địa giải Đà la
Dưỡng  
   
   
93
Phụ Mẫu TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Long trì Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
Lâm quan  
   
   
   
   
13
Mệnh TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiếu âm Phá toái
Thanh long Quan đái
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
3
Huynh Đệ TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Phượng cát Thiên hình
Giải thần Tang môn
Lực sĩ Kình dương
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
113
Thê
(D) Thiên phủ
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên tài Kiếp sát
Thiên giải Lưu hà
Thiêu dương Linh tinh
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Đẩu quân
Trường sinh  
103

Lá số Tử vi của