Tử Tức TRIỆT
(H) Cự môn
 
Văn xương Cô thần
Thiên quan Kiếp sát
Thiên hỷ Linh tinh
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ  
Hoá khoa  
96
Thê (THÂN)
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Phượng cát Tang môn
Giải thần Kình dương
Địa giải Thai
Lực sĩ Địa không
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
106
Huynh Đệ
(D) Thiên lương
 
Phong cáo Lưu hà
Thiên giải Hỏa tinh
Thiếu âm Nguyệt Sát
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
116
Mệnh
(M) Thất sát
 
Long trì Thiên hình
Văn tinh Quan phù
Trường sinh Tiểu hao
   
   
   
   
6
Tài Bạch TRIỆT
(V) Tham lang
 
Hoa cái Thiên la
  Thái tuế
  Quan phủ
  Đà la
  Mộ
  Địa kiếp
  Âm Sát
86
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 10:10
Thứ Ba ngày 8 tháng 2 năm 1977
Giờ Tị ngày 21 tháng 12 năm Bính Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 46 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
 
Văn khúc Tử phù
Thiên việt Mộc dục
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Tướng quân  
Hoá lộc  
   
16
Tật Ách
(H) Thái âm
 
Tả phù Thiên sứ
Bát tọa Trực phù
Quan sách Phục binh
  Tử
   
   
   
76
Phúc Đức
(M) Vũ khúc
 
Thiên thọ Thiên hư
Tấu thư Địa võng
Đường phù Tuế phá
  Đẩu quân
  Quan đái
   
   
26
Thiên Di
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên quý Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
  Đại hao
  Bệnh
   
   
   
66
Nô Bộc TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thiên đức Thiên thương
Phúc đức Quả tú
Hoá quyền Phá toái
Quốc ấn Bênh phù
  Suy
   
   
56
Quan Lộc TUẦN
(M) Phá Quân
 
Ân quang Thiên riêu
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên tài  
Thiên y  
Thiên trù  
Hỷ thần  
Đế vượng  
46
Điền Trạch
(H) Thái dương
 
Hữu bật Phi liêm
Tam thai  
Thai phụ  
Thiên khôi  
Hồng loan  
Long Đức  
Lâm quan  
36

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của