Tử Tức
(H) Thiên lương
 
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
Địa giải Tang môn
Trường sinh Quan phủ
  Đà la
   
   
   
95
Phu
(M) Thất sát
 
Văn xương Linh tinh
Phong cáo Mộc dục
Thiên hỷ Âm Sát
Thiên giải  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
105
Huynh Đệ
 
 
Ân quang Thiên hình
Thiên quý Quan phù
Long trì Kình dương
Phượng cát Quan đái
Giải thần Địa không
Thiên thọ  
Hoa cái  
Lực sĩ  
115
Mệnh
(V) Liêm Trinh
 
Văn khúc Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thanh long Tử phù
Lâm quan  
   
   
   
   
5
Tài Bạch (THÂN)
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tam thai Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Dưỡng Phục binh
   
   
   
   
   
85
Hợi Tuất Dậu Thân
  đinh hải yến

Sinh lúc 08:30
Thứ Hai ngày 4 tháng 1 năm 1988
Giờ Thìn ngày 15 tháng 11 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phụ Mẫu
 
 
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
Đế vượng Đẩu quân
  Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
   
15
Tật Ách TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hoá khoa Thiên sứ
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
   
75
Phúc Đức TUẦN
(D) Phá Quân
 
Bát tọa Địa võng
Thai phụ Suy
Long Đức Nguyệt Sát
Tướng quân  
   
   
   
   
25
Thiên Di TRIỆT
(D) Tham lang
 
Tả phù Trực phù
Thiên quan Bênh phù
Quan sách Tuyệt
Quốc ấn  
   
   
   
   
65
Nô Bộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Hỷ thần Thiên thương
Hoá lộc Quả tú
  Hỏa tinh
  Điếu khách
  Mộ
   
   
   
55
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Hữu bật Phi liêm
Thiên đức Tử
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
   
   
   
45
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên tài Bệnh
Thiên y  
Tấu thư  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
35

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của đinh hải yến