Tử Tức
 
 
Bát tọa Phá toái
Địa giải Lưu hà
Quan sách Trực phù
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
   
33
Phu
(D) Thiên cơ
 
Văn xương Thái tuế
Phong cáo Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Thiên giải Suy
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
23
Huynh Đệ
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên việt Thiên hình
Thiêu dương Linh tinh
Đế vượng Thiên không
  Phục binh
  Địa không
  Lưu Đà La
   
13
Mệnh
 
 
Văn khúc Cô thần
Thiên mã Tang môn
Văn tinh Đại hao
Lâm quan Lưu Thiên Hư
Lưu Lộc Tồn  
Lưu Thiên Mã  
   
3
Tài Bạch (THÂN)
(V) Thái dương
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Lực sĩ Điếu khách
  Đà la
  Tử
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
43
Tị Thìn Mão Dần
  đặng thị hoa vinh

Sinh lúc 07:00
Thứ Ba ngày 19 tháng 12 năm 1978
Giờ Thìn ngày 20 tháng 11 năm Mậu Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 45 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Phụ Mẫu
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Hỏa tinh
Hồng loan Bênh phù
Thiếu âm Quan đái
  Lưu Kình Dương
   
   
   
113
Tật Ách
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên quan Thiên sứ
Thiên Phúc Mộ
Thiên đức Địa kiếp
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Thanh long  
53
Phúc Đức
(M) Thái âm
 
Thai phụ Địa võng
Long trì Quan phù
Thiên thọ Mộc dục
Hoa cái Lưu Bạch Hổ
Hỷ thần  
Hoá quyền  
Đường phù  
103
Thiên Di
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tả phù Bạch hổ
Thiên quý Tiểu hao
Thiên tài Tuyệt
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
63
Nô Bộc TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiên khôi Thiên thương
Long Đức Thai
Tướng quân Nguyệt Sát
Quốc ấn  
   
   
   
73
Quan Lộc TUẦN+TRIỆT
(V) Cự môn
 
Hữu bật Thiên khốc
Ân quang Thiên hư
Tấu thư Tuế phá
Dưỡng Đẩu quân
Hoá khoa Thiên Sát
   
   
83
Điền Trạch
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Nguyệt đức Thiên riêu
Thiên y Kiếp sát
Trường sinh Tử phù
Hoá lộc Phi liêm
   
   
   
93

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của đặng thị hoa vinh