Nô Bộc TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Văn khúc Thiên thương
Thiên quý Cô thần
Thiên quan Lưu Tang Môn
Thiếu âm Lưu Đà La
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
Lưu Thiên Mã  
75
Thiên Di
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Long trì Quan phù
Địa giải Quan phủ
Dưỡng Kình dương
Hoá lộc  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
65
Tật Ách
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thai phụ Thiên sứ
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên hỷ Tử phù
Thiên giải Phục binh
  Thai
  Lưu Kình Dương
   
   
55
Tài Bạch
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Thiên hình
Thiên mã Tuế phá
Văn tinh Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
45
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Tam thai Thiên khốc
Thiên thọ Thiên la
Lực sĩ Linh tinh
  Tang môn
  Đẩu quân
  Đà la
  Mộc dục
  Âm Sát
85
Sửu Hợi Tuất
  đào thị thanh hảo

Sinh lúc 02:10
Chủ Nhật ngày 25 tháng 1 năm 1987
Giờ Sửu ngày 26 tháng 12 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi
An sao lưu động cho năm 1987


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tử Tức
(H) Thiên tướng
 
Văn xương Phá toái
Ân quang Bênh phù
Thiên việt Mộ
Long Đức Lưu Thiên Hư
Hoá khoa  
   
   
   
35
Điền Trạch
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tả phù Thiên không
Phong cáo Quan đái
Đào hoa Hoá kỵ
Thiêu dương Lưu Thái Tuế
Thanh long Lưu Thiên Khốc
   
   
   
95
Phu TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Bát tọa Địa võng
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Tử
Hoá quyền Địa không
Đường phù  
   
   
   
25
Phúc Đức (THÂN)
 
 
Thiên tài Thái tuế
Lâm quan Tiểu hao
   
   
   
   
   
   
105
Phụ Mẫu
 
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Tướng quân Nguyệt Sát
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
   
   
115
Mệnh
 
 
Thiên Phúc Thiên riêu
Thiên y Hỏa tinh
Thiên trù Điếu khách
Tấu thư Suy
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
5
Huynh Đệ TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Hữu bật Kiếp sát
Thiên khôi Phi liêm
Thiên đức Bệnh
Phúc đức Lưu Bạch Hổ
   
   
   
   
15

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của đào thị thanh hảo