Mệnh
(H) Cự môn
 
Văn khúc Thiên riêu
Thiên y Phá toái
Quan sách Lưu hà
Lộc tồn Trực phù
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
5
Phụ Mẫu
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Hữu bật Thái tuế
Thiên trù Kình dương
Lực sĩ Mộc dục
Hoá khoa Âm Sát
   
   
   
   
15
Phúc Đức (THÂN)
(D) Thiên lương
 
Thai phụ Thiên không
Thiên việt Quan đái
Thiêu dương  
Thanh long  
   
   
   
   
25
Điền Trạch
(M) Thất sát
 
Tả phù Cô thần
Thiên mã Tang môn
Văn tinh Tiểu hao
Lâm quan  
   
   
   
   
35
Huynh Đệ
(V) Tham lang
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Dưỡng Điếu khách
Hoá lộc Quan phủ
  Đà la
   
   
   
115
Mùi Thân Dậu Tuất
  Đoàn Văn Nam

Sinh lúc 02:30
Thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 1978
Giờ Sửu ngày 5 tháng 5 năm Mậu Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 44 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
 
Văn xương  
Hồng loan  
Thiếu âm  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
   
45
Thê
(H) Thái âm
 
Phong cáo Đẩu quân
Thiên quan Phục binh
Thiên Phúc Thai
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Hoá quyền  
105
Nô Bộc
(M) Vũ khúc
 
Long trì Thiên thương
Hoa cái Địa võng
Tấu thư Quan phù
Đường phù Suy
  Địa không
   
   
   
55
Tử Tức
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Bát tọa Linh tinh
Thiên quý Hỏa tinh
  Bạch hổ
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
95
Tài Bạch TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiên khôi Thiên hình
Thiên thọ Bênh phù
Long Đức Mộ
Quốc ấn Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
85
Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Tam thai Thiên sứ
Ân quang Thiên khốc
Thiên giải Thiên hư
Hỷ thần Tuế phá
  Tử
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
75
Thiên Di
(H) Thái dương
 
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên tài Tử phù
Địa giải Phi liêm
  Bệnh
   
   
   
   
65

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đoàn Văn Nam