Phúc Đức
(H) Thiên lương
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã Địa kiếp
Tấu thư Địa không
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
22
Điền Trạch
(M) Thất sát
 
Thiên quý Phi liêm
Thiên quan  
Long Đức  
Đế vượng  
   
   
   
   
32
Quan Lộc
 
 
Hoa cái Thiên khốc
Hỷ thần Bạch hổ
  Suy
   
   
   
   
   
42
Nô Bộc
(V) Liêm Trinh
 
Ân quang Thiên thương
Phong cáo Thiên riêu
Thiên đức Kiếp sát
Thiên y Bênh phù
Phúc đức Bệnh
Quốc ấn  
   
   
52
Phụ Mẫu
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tam thai Thiên la
Văn xương Thiên hình
Nguyệt đức Linh tinh
Hồng loan Tử phù
Tướng quân Quan đái
   
   
   
12
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Đoàn Thị Ngọc Diệp

Sinh lúc 11:00
Thứ Hai ngày 12 tháng 9 năm 1983
Giờ Ngọ ngày 6 tháng 8 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Thiên Di
 
 
  Phá toái
  Điếu khách
  Đại hao
  Tử
  Thiên Sát
   
   
   
62
Mệnh (THÂN)
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hữu bật Hỏa tinh
Long trì Quan phù
Thiên khôi Tiểu hao
Văn tinh Mộc dục
Thiên giải  
Hoá quyền  
   
   
2
Tật Ách
(D) Phá Quân
 
Bát tọa Thiên sứ
Văn khúc Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Trực phù
Quan sách Đẩu quân
Hoá lộc Phục binh
  Mộ
  Nguyệt Sát
72
Huynh Đệ
(D) Tham lang
 
Thiên tài Cô thần
Thiên thọ Lưu hà
Địa giải Hoá kỵ
Thiếu âm  
Thanh long  
Trường sinh  
   
   
112
Phu TUẦN+TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Lực sĩ Tang môn
Dưỡng Kình dương
Hoá khoa  
   
   
   
   
   
102
Tử Tức TUẦN+TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thai phụ Thiên không
Đào hoa Thai
Thiêu dương Âm Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
92
Tài Bạch
(D) Thiên đồng
 
Tả phù Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
  Tuyệt
   
   
   
   
82

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đoàn Thị Ngọc Diệp