Thiên Di (THÂN)
 
 
Phong cáo Cô thần
Thiên mã Phá toái
Thiên trù Tang môn
Lực sĩ Đà la
Trường sinh  
   
   
   
64
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Tam thai Thiên sứ
Thiên quý Hỏa tinh
Thiên hỷ Đẩu quân
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
Hoá khoa  
54
Tài Bạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Văn khúc Quan phù
Văn xương Quan phủ
Long trì Kình dương
Phượng cát Thai
Giải thần  
Hoa cái  
Địa giải  
   
44
Tử Tức
 
 
Bát tọa Kiếp sát
Ân quang Lưu hà
Nguyệt đức Tử phù
Thiên thọ Phục binh
Thiên giải Tuyệt
  Địa không
   
   
34
Nô Bộc
(V) Thái dương
 
Tả phù Thiên thương
Thiêu dương Thiên la
Thanh long Thiên không
  Mộc dục
   
   
   
   
74
Mùi Thân Dậu Tuất
  Đoàn Minh Duy

Sinh lúc 05:00
Thứ Ba ngày 24 tháng 2 năm 1987
Giờ Mão ngày 27 tháng 1 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thê
(B) Thiên phủ
 
Thai phụ Thiên hư
Thiên việt Thiên hình
Văn tinh Tuế phá
  Đại hao
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
24
Quan Lộc TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Quan đái
   
   
   
   
84
Huynh Đệ TUẦN
(M) Thái âm
 
Hữu bật Địa võng
Long Đức Bênh phù
Hoá lộc Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
14
Điền Trạch TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên quan Trực phù
Thiên tài Địa kiếp
Quan sách Âm Sát
Tướng quân  
Lâm quan  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
94
Phúc Đức
(D) Thiên tướng
 
Thiên y Quả tú
Tấu thư Thiên riêu
Đế vượng Linh tinh
  Điếu khách
   
   
   
   
104
Phụ Mẫu
(V) Cự môn
 
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Suy
Hồng loan Hoá kỵ
Phúc đức  
   
   
   
   
114
Mệnh TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
   
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đoàn Minh Duy