Tài Bạch
(H) Cự môn
 
Phong cáo Phá toái
Thiên việt Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Địa giải  
Tấu thư  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
83
Tử Tức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên quý Hỏa tinh
Thiên quan Phi liêm
Thiên đức Tử
Đào hoa Âm Sát
Hồng loan  
Thiên tài  
Thiên giải  
Phúc đức  
93
Phu
(D) Thiên lương
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Thiên hình
Hỷ thần Linh tinh
  Điếu khách
  Mộ
   
   
   
103
Huynh Đệ
(M) Thất sát
 
Ân quang Trực phù
Quan sách Bênh phù
Quốc ấn Tuyệt
  Địa không
   
   
   
   
113
Tật Ách
(V) Tham lang
 
Tam thai Thiên sứ
Long Đức Thiên la
Tướng quân Suy
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
73
Hợi Tuất Dậu Thân
  Đinh Thị Hồng Thúy

Sinh lúc 05:00
Thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 1993
Giờ Mão ngày 3 tháng 11 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 30 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Mệnh
(H) Thiên đồng
 
Thai phụ Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
   
   
   
   
3
Thiên Di (THÂN)
(H) Thái âm
 
Thiên khôi Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
Đế vượng Tiểu hao
Hoá khoa Thiên Sát
   
   
   
   
63
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Bát tọa Địa võng
Thiên trù Thiên không
Thiêu dương Phục binh
Dưỡng  
   
   
   
   
13
Nô Bộc
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Tả phù Thiên thương
Nguyệt đức Kiếp sát
Thanh long Lưu hà
Lâm quan Tử phù
  Đẩu quân
  Địa kiếp
   
   
53
Quan Lộc TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Kình dương
Giải thần Quan đái
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
   
   
43
Điền Trạch TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Hữu bật Mộc dục
Thiên hỷ  
Thiên thọ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá lộc  
   
33
Phúc Đức TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên y Cô thần
Thiên mã Thiên riêu
Trường sinh Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
   
   
   
23

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đinh Thị Hồng Thúy