Thê
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Hữu bật Kiếp sát
Thiên đức Đại hao
Phúc đức Bệnh
Hoá quyền  
   
   
   
103
Huynh Đệ TRIỆT
(M) Thái dương
 
Bát tọa Thiên riêu
Thiên quý Điếu khách
Thai phụ Phục binh
Thiên việt Tử
Thiên Phúc Thiên Sát
Thiên y  
Hoá lộc  
113
Mệnh (THÂN) TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
  Quan phủ
  Đà la
  Mộ
  Nguyệt Sát
   
3
Phụ Mẫu
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Tam thai Thái tuế
Ân quang Tuyệt
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá khoa  
   
   
13
Tử Tức
(H) Thiên đồng
 
Văn khúc Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
Quốc ấn Bênh phù
  Suy
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
93
Mão Thìn Tị Ngọ
  Đỗ Vĩnh Toàn

Sinh lúc 00:30
Thứ Hai ngày 4 tháng 8 năm 1980
Giờ Tý ngày 24 tháng 6 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 43 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phúc Đức
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tả phù Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Kình dương
Lực sĩ Thai
   
   
   
23
Tài Bạch
 
 
Thiên tài Lưu hà
Thiên thọ Đẩu quân
Long Đức  
Hỷ thần  
Đế vượng  
   
   
83
Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Văn xương Thiên khốc
Thanh long Địa võng
Dưỡng Linh tinh
  Tang môn
   
   
   
33
Tật Ách
 
 
Phong cáo Thiên sứ
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Thiên hình
Thiên khôi Hỏa tinh
Thiên mã Tuế phá
Thiên trù Phi liêm
Lâm quan  
73
Thiên Di TUẦN
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Quan đái
Thiên giải  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
63
Nô Bộc TUẦN
(V) Thiên lương
 
Long trì Thiên thương
Địa giải Quan phù
Tướng quân Mộc dục
   
   
   
   
53
Quan Lộc
(D) Thiên tướng
 
Thiên quan Cô thần
Văn tinh Tiểu hao
Thiếu âm Địa kiếp
Trường sinh Địa không
   
   
   
43

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đỗ Vĩnh Toàn