Quan Lộc
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Ân quang Hỏa tinh
Thiên mã Điếu khách
Lực sĩ Đà la
Hoá quyền Tuyệt
   
   
   
   
   
82
Nô Bộc
(V) Cự môn
 
Văn xương Thiên thương
Phong cáo Lưu hà
Quan sách Trực phù
Lộc tồn Mộ
Bác sĩ  
   
   
   
   
72
Thiên Di
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Thái tuế
Hữu bật Quan phủ
Tam thai Kình dương
Bát tọa Tử
Thiên việt Địa không
Hoa cái  
   
   
   
62
Tật Ách TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Văn khúc Thiên sứ
Hồng loan Cô thần
Thiên tài Kiếp sát
Thiên trù Thiên không
Thiêu dương Đẩu quân
Hoá khoa Phục binh
  Bệnh
  Hoá kỵ
  Âm Sát
52
Điền Trạch
(H) Thái âm
 
Thiên đức Thiên la
Thiên thọ Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Phúc đức Thai
Thanh long  
   
   
   
   
92
Hợi Sửu Dần
  Đặng Văn Toàn

Sinh lúc 07:45
Thứ Năm ngày 26 tháng 4 năm 1979
Giờ Thìn ngày 1 tháng 4 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 44 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tài Bạch (THÂN) TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên quý Tang môn
Thiên quan Đại hao
Văn tinh Suy
Hoá lộc Thiên Sát
   
   
   
   
   
42
Phúc Đức
(B) Thiên phủ
 
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Tiểu hao
Dưỡng Địa kiếp
   
   
   
   
   
   
102
Tử Tức
(H) Thái dương
 
Thai phụ Địa võng
Địa giải Bênh phù
Thiếu âm Nguyệt Sát
Đế vượng  
   
   
   
   
   
32
Phụ Mẫu
 
 
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tướng quân  
Trường sinh  
Quốc ấn  
   
   
   
112
Mệnh TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên khôi Thiên hư
Tấu thư Phá toái
  Tuế phá
  Mộc dục
   
   
   
   
   
2
Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Nguyệt đức Thiên hình
Đào hoa Tử phù
  Phi liêm
  Quan đái
   
   
   
   
   
12
Thê
 
 
Long trì Thiên khốc
Thiên giải Quan phù
Hỷ thần  
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
   
   
22

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đặng Văn Toàn