Phu
(H) Cự môn
 
Thiên việt Điếu khách
Thiên Phúc Tuyệt
Thiên mã  
Thiên giải  
Tấu thư  
Hoá quyền  
Đường phù  
106
Huynh Đệ
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Văn xương Thiên hình
Phong cáo Linh tinh
Thiên quan Trực phù
Quan sách Phi liêm
  Thai
   
   
116
Mệnh
(D) Thiên lương
 
Hoa cái Thái tuế
Hỷ thần Địa không
Dưỡng  
   
   
   
   
6
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Thất sát
 
Văn khúc Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Trường sinh Bênh phù
Quốc ấn Âm Sát
   
   
16
Tử Tức
(V) Tham lang
 
Thiên đức Thiên la
Địa giải Quả tú
Phúc đức Mộ
Tướng quân Hoá kỵ
   
   
   
96
Mão Dần Sửu
  Đặng Trâm Anh

Sinh lúc 08:45
Thứ Ba ngày 4 tháng 11 năm 2003
Giờ Thìn ngày 11 tháng 10 năm Quý Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Dương liễu mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 20 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Phúc Đức TUẦN
(H) Thiên đồng
 
  Tang môn
  Đại hao
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
   
26
Tài Bạch (THÂN)
(H) Thái âm
 
Bát tọa Bạch hổ
Ân quang Tiểu hao
Phượng cát Tử
Giải thần Địa kiếp
Thiên khôi  
Văn tinh  
Hoá khoa  
86
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
 
Thai phụ Địa võng
Thiên thọ Thiên riêu
Thiên y Phục binh
Thiên trù Quan đái
Thiếu âm Nguyệt Sát
   
   
36
Tật Ách
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên hỷ Thiên sứ
Thiên tài Lưu hà
Long Đức Đẩu quân
Thanh long Bệnh
   
   
   
76
Thiên Di TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Thiên hư
Hữu bật Phá toái
Lực sĩ Hỏa tinh
  Tuế phá
  Kình dương
  Suy
   
66
Nô Bộc TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Nguyệt đức Thiên thương
Đào hoa Tử phù
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
56
Quan Lộc
(H) Thái dương
 
Tam thai Thiên khốc
Thiên quý Quan phù
Long trì Quan phủ
Lâm quan Đà la
   
   
   
46

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đặng Trâm Anh