Quan Lộc (THÂN)
(D) Thiên phủ
 
Tả phù Điếu khách
Thiên mã Đà la
Lực sĩ Tuyệt
   
   
   
   
   
   
   
82
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Văn khúc Thiên thương
Quan sách Lưu hà
Lộc tồn Trực phù
Bác sĩ Mộ
  Hoá kỵ
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
72
Thiên Di
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên việt Hỏa tinh
Hoa cái Thái tuế
Hoá lộc Quan phủ
Hoá quyền Kình dương
  Tử
   
   
   
   
   
62
Tật Ách TRIỆT
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Văn xương Thiên sứ
Thai phụ Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiên tài Thiên không
Thiên trù Đẩu quân
Địa giải Phục binh
Thiêu dương Bệnh
Lưu Thiên Mã Lưu Tang Môn
   
   
52
Điền Trạch
 
 
Phong cáo Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Thai
Thanh long  
   
   
   
   
   
   
92
Hợi Sửu Dần
  Đặng Thanh Tùng

Sinh lúc 04:00
Chủ Nhật ngày 18 tháng 3 năm 1979
Giờ Dần ngày 20 tháng 2 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
An sao lưu động cho năm 2014


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tài Bạch TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Hữu bật Tang môn
Thiên quan Đại hao
Văn tinh Suy
Thiên giải Địa không
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
42
Phúc Đức
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Tiểu hao
Dưỡng Lưu Kình Dương
   
   
   
   
   
   
   
102
Tử Tức
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiếu âm Địa võng
Đế vượng Thiên hình
Hoá khoa Bênh phù
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
   
32
Phụ Mẫu
 
 
Bát tọa Thiên riêu
Ân quang Lưu Bạch Hổ
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Thiên y  
Long Đức  
Tướng quân  
Trường sinh  
Quốc ấn  
Lưu Lộc Tồn  
112
Mệnh TUẦN
 
 
Thiên khôi Thiên hư
Tấu thư Phá toái
  Tuế phá
  Mộc dục
  Địa kiếp
  Lưu Đà La
   
   
   
   
2
Huynh Đệ TUẦN
 
 
Tam thai Linh tinh
Thiên quý Tử phù
Nguyệt đức Phi liêm
Đào hoa Quan đái
Thiên thọ Âm Sát
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Thiên Hư
   
   
   
12
Thê
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Long trì Thiên khốc
Hỷ thần Quan phù
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
   
   
   
   
22

Lá số Tử vi của Đặng Thanh Tùng