Thiên Di
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
  Tuyệt
   
   
62
Tật Ách
(M) Thái dương
 
Tam thai Thiên sứ
Văn khúc Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Thiên trù Mộ
Địa giải Thiên Sát
   
52
Tài Bạch
(D) Thiên phủ
 
Thiên việt Đẩu quân
Thiên thọ Phục binh
Thiên giải Tử
Thiếu âm Nguyệt Sát
   
   
   
42
Tử Tức
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Bát tọa Thiên hình
Văn xương Quan phù
Thai phụ Đại hao
Long trì Bệnh
Văn tinh Hoá kỵ
Hoá quyền  
   
32
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
 
Thiên quý Thiên thương
Phong cáo Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Thai
  Âm Sát
   
72
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Đặng Thị Uyển Nhi

Sinh lúc 04:00
Thứ Hai ngày 23 tháng 1 năm 1989
Giờ Dần ngày 16 tháng 12 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phu
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Hoá lộc Suy
  Địa không
   
   
   
22
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Tả phù Trực phù
Thiên quan  
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
82
Huynh Đệ TUẦN
(H) Cự môn
 
Ân quang Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Đế vượng Tuế phá
Đường phù  
   
   
   
12
Điền Trạch
 
 
Thiên mã Thiên khốc
Trường sinh Điếu khách
  Tiểu hao
   
   
   
   
92
Phúc Đức TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Mộc dục
Tướng quân Địa kiếp
Quốc ấn  
   
   
102
Phụ Mẫu TRIỆT
(V) Thiên lương
 
Thiên y Thiên riêu
Tấu thư Linh tinh
  Hỏa tinh
  Bạch hổ
  Quan đái
   
   
112
Mệnh TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Phi liêm
Hồng loan  
Long Đức  
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
   
2

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đặng Thị Uyển Nhi