Tật Ách
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Bát tọa Thiên sứ
Thiên hỷ Cô thần
Địa giải Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Tuyệt
52
Tài Bạch
 
 
Văn khúc Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Thiên thọ Mộ
Thiên trù Âm Sát
Thiên giải Thiên Sát
42
Tử Tức
 
 
Thiên việt Thiên hình
Thiếu âm Phục binh
  Tử
  Nguyệt Sát
   
   
32
Phu
 
 
Văn xương Quan phù
Thai phụ Đẩu quân
Long trì Đại hao
Văn tinh Bệnh
   
   
22
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Phong cáo Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Thai
  Hoá kỵ
   
62
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Đặng Thị Uyển Nhi

Sinh lúc 04:00
Thứ Sáu ngày 16 tháng 12 năm 1988
Giờ Dần ngày 8 tháng 11 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Huynh Đệ
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tam thai Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Suy
  Địa không
   
   
12
Nô Bộc
(H) Thiên tướng
 
Thiên quan Thiên thương
Thiên Phúc Trực phù
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
   
72
Mệnh TUẦN
 
 
Hỷ thần Thiên hư
Đế vượng Địa võng
Đường phù Tuế phá
   
   
   
2
Quan Lộc (THÂN)
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Tả phù Thiên khốc
Ân quang Điếu khách
Thiên tài Tiểu hao
Thiên mã  
Trường sinh  
   
82
Điền Trạch TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Mộc dục
Tướng quân Địa kiếp
Hoá lộc  
Quốc ấn  
92
Phúc Đức TRIỆT
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Hữu bật Linh tinh
Thiên quý Hỏa tinh
Tấu thư Bạch hổ
Hoá quyền Quan đái
Hoá khoa  
   
102
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Hồng loan Thiên riêu
Thiên y Phi liêm
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
112

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đặng Thị Uyển Nhi