Quan Lộc (THÂN) TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Tả phù Phá toái
Thiên Phúc Hỏa tinh
Trường sinh Bạch hổ
Quốc ấn Bênh phù
   
   
   
   
   
   
45
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Tam thai Thiên thương
Văn khúc Đại hao
Thiên quý Mộc dục
Thiên việt  
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên trù  
Phúc đức  
Hoá khoa  
55
Thiên Di
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
  Quả tú
  Điếu khách
  Phục binh
  Quan đái
   
   
   
   
   
   
65
Tật Ách
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Bát tọa Thiên sứ
Văn xương Linh tinh
Ân quang Trực phù
Thai phụ Quan phủ
Địa giải Đà la
Quan sách Hoá kỵ
Lâm quan  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
   
75
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Phong cáo Thiên la
Long Đức Lưu hà
Hỷ thần Nguyệt Sát
Dưỡng  
   
   
   
   
   
   
35
Hợi Tuất Dậu Thân
  Đặng Thị Thoa

Sinh lúc 04:45
Thứ Bảy ngày 7 tháng 3 năm 1981
Giờ Dần ngày 2 tháng 2 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Tài Bạch
(H) Thiên tướng
 
Hữu bật Thiên khốc
Thiên quan Thái tuế
Thiên giải Địa không
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
   
85
Phúc Đức
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
  Thiên hư
  Tuế phá
  Phi liêm
  Thai
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
25
Tử Tức
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên tài Địa võng
Thiêu dương Thiên hình
Lực sĩ Thiên không
  Đẩu quân
  Kình dương
  Suy
   
   
   
   
95
Phụ Mẫu
 
 
Thiên khôi Thiên riêu
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên thọ Tử phù
Thiên y Tuyệt
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
   
15
Mệnh TUẦN
 
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Mộ
Giải thần Địa kiếp
Hoa cái  
Tướng quân  
   
   
   
   
   
5
Huynh Đệ TUẦN
 
 
Thiên hỷ Tiểu hao
Văn tinh Tử
Thiếu âm Âm Sát
   
   
   
   
   
   
   
115
Phu
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên mã Cô thần
Thanh long Tang môn
  Bệnh
   
   
   
   
   
   
   
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đặng Thị Thoa