Điền Trạch
 
 
Thiên việt Phá toái
Thiên Phúc Bạch hổ
Hỷ thần Tuyệt
Đường phù  
   
   
   
   
92
Quan Lộc (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Phi liêm
Tam thai Mộ
Văn khúc  
Thiên quan  
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
82
Nô Bộc
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Ân quang Thiên thương
Thiên quý Quả tú
Tấu thư Điếu khách
Hoá lộc Tử
   
   
   
   
72
Thiên Di
 
 
Hữu bật Trực phù
Bát tọa Bệnh
Văn xương  
Thai phụ  
Quan sách  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
62
Phúc Đức
(V) Thái dương
 
Phong cáo Thiên la
Long Đức Bênh phù
  Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
102
Mùi Thân Dậu Tuất
  Đặng Thái Sơn

Giờ Dần ngày 13 tháng 3 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Hỏa Nhị Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tật Ách
(B) Thiên phủ
 
Địa giải Thiên sứ
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Suy
  Địa không
   
52
Phụ Mẫu
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên khôi Thiên hư
Thiên thọ Thiên riêu
Thiên y Tuế phá
Văn tinh Đại hao
Dưỡng Thiên Sát
   
   
   
112
Tài Bạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên trù Địa võng
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Âm Sát
Thanh long  
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
   
42
Mệnh
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Nguyệt đức Kiếp sát
Trường sinh Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
   
   
   
   
2
Huynh Đệ TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Long trì Hỏa tinh
Phượng cát Quan phù
Giải thần Quan phủ
Hoa cái Kình dương
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
12
Thê TRIỆT
(V) Cự môn
 
Thiên hỷ Linh tinh
Thiếu âm Quan đái
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá quyền  
   
   
   
22
Tử Tức TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên tài Cô thần
Thiên mã Thiên hình
Lực sĩ Tang môn
Lâm quan Đà la
  Hoá kỵ
   
   
   
32

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đặng Thái Sơn