Phúc Đức TRIỆT
(H) Cự môn
 
Tả phù Cô thần
Thiên quan Bệnh
Thiên tài  
Thiên thọ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
103
Điền Trạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thai phụ Quan phù
Long trì Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Hoá kỵ
   
   
93
Quan Lộc
(D) Thiên lương
 
Tam thai Lưu hà
Bát tọa Tử phù
Nguyệt đức Phục binh
Thiên hỷ  
Đế vượng  
   
   
83
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Phượng cát Thiên thương
Giải thần Thiên hư
Thiên mã Tuế phá
Văn tinh Đại hao
Địa giải  
Lâm quan  
   
73
Phụ Mẫu TRIỆT
(V) Tham lang
 
Văn khúc Thiên khốc
Lực sĩ Thiên la
  Tang môn
  Đà la
  Tử
   
   
113
Sửu Hợi Tuất
  Đặng Quỳnh Anh

Sinh lúc 23:55
Thứ Ba ngày 11 tháng 3 năm 1986
Giờ Tý ngày 3 tháng 2 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 37 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Thiên Di
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Phá toái
Thiên việt Bênh phù
Thiên giải Quan đái
Long Đức  
Hoá lộc  
   
   
63
Mệnh (THÂN)
(H) Thái âm
 
Thiên quý Linh tinh
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Mộ
Thanh long  
   
   
   
3
Tật Ách TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Văn xương Thiên sứ
Hoa cái Địa võng
Hỷ thần Thiên hình
Hoá khoa Bạch hổ
Đường phù Mộc dục
   
   
53
Huynh Đệ
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Phong cáo Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
13
Phu
(D) Thiên cơ
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Hỏa tinh
Tướng quân Trực phù
Hoá quyền Đẩu quân
Quốc ấn Thai
  Nguyệt Sát
   
23
Tử Tức
(M) Phá Quân
 
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên trù Âm Sát
Tấu thư Thiên Sát
Dưỡng  
   
   
   
33
Tài Bạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Ân quang Kiếp sát
Thiên khôi Phi liêm
Thiên đức Địa kiếp
Phúc đức Địa không
Trường sinh  
   
   
43

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đặng Quỳnh Anh