Tài Bạch TRIỆT
(H) Thái âm
 
Văn xương Cô thần
Thiên Phúc Phá toái
Thiên mã Linh tinh
Quốc ấn Tang môn
  Bênh phù
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
86
Tử Tức TUẦN
(H) Tham lang
 
Thiên việt Đại hao
Thiên hỷ Thai
Thiên trù Địa không
Thiếu âm Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
96
Phu (THÂN) TUẦN
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Phong cáo Quan phù
Long trì Phục binh
Phượng cát  
Giải thần  
Hoa cái  
Địa giải  
Dưỡng  
Hoá lộc  
106
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên giải Tử phù
Trường sinh Đẩu quân
Lưu Thiên Mã Quan phủ
  Đà la
  Lưu Tang Môn
   
   
116
Tật Ách TRIỆT
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tả phù Thiên sứ
Bát tọa Thiên la
Thiên quý Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Hỷ thần Mộ
  Địa kiếp
   
   
76
Hợi Tuất Dậu Thân
  Đặng Phương Linh

Sinh lúc 09:05
Thứ Hai ngày 21 tháng 2 năm 2011
Giờ Tị ngày 19 tháng 1 năm Tân Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tùng bách mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 12 tuổi
An sao lưu động cho năm 2014


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Mệnh
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Văn khúc Thiên hư
Thiên quan Thiên hình
Lộc tồn Tuế phá
Bác sĩ Mộc dục
Hoá quyền Thiên Sát
Hoá khoa  
   
   
6
Thiên Di
 
 
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Phi liêm
  Tử
  Lưu Kình Dương
   
   
   
66
Phụ Mẫu
(H) Thất sát
 
Hữu bật Địa võng
Tam thai Kình dương
Ân quang Quan đái
Thiên thọ Nguyệt Sát
Long Đức  
Lực sĩ  
   
   
16
Nô Bộc
(H) Phá Quân
 
Thiên khôi Thiên thương
Quan sách Hỏa tinh
Tấu thư Trực phù
Đường phù Bệnh
Lưu Lộc Tồn Âm Sát
  Lưu Bạch Hổ
   
   
56
Quan Lộc
 
 
Thiên y Quả tú
Tướng quân Thiên riêu
  Điếu khách
  Suy
  Lưu Đà La
   
   
   
46
Điền Trạch
(B) Tử vi
 
Thiên đức Tiểu hao
Đào hoa Lưu Thiên Khốc
Hồng loan Lưu Thiên Hư
Thiên tài  
Văn tinh  
Phúc đức  
Đế vượng  
   
36
Phúc Đức
(H) Thiên cơ
 
Thai phụ Bạch hổ
Thanh long  
Lâm quan  
   
   
   
   
   
26

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đặng Phương Linh