Quan Lộc (THÂN)
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Cô thần
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh  
Thiếu âm  
Lâm quan  
   
   
   
42
Nô Bộc
(M) Thiên lương
 
Bát tọa Thiên thương
Văn khúc Quan phù
Long trì  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
   
52
Thiên Di
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Suy
Thiên hỷ  
Thiên thọ  
Tấu thư  
Hoá lộc  
Đường phù  
   
62
Tật Ách TRIỆT
 
 
Tam thai Thiên sứ
Văn xương Thiên hư
Thai phụ Tuế phá
Phượng cát Phi liêm
Giải thần Bệnh
Thiên việt  
Thiên mã  
Địa giải  
72
Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Thiên quý Thiên khốc
Phong cáo Thiên la
Thanh long Tang môn
  Quan đái
   
   
   
   
32
Mão Thìn Tị Ngọ
  Đặng Như Phong

Sinh lúc 03:00
Thứ Hai ngày 25 tháng 2 năm 1974
Giờ Dần ngày 4 tháng 2 năm Giáp Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sơn hạ hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 49 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Hữu bật Phá toái
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên giải Tử
Long Đức Địa không
Hỷ thần  
   
   
   
82
Phúc Đức
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Đào hoa Hỏa tinh
Thiên tài Thiên không
Thiêu dương Đẩu quân
Lực sĩ Kình dương
  Mộc dục
   
   
   
22
Tử Tức
(H) Thiên đồng
 
Ân quang Địa võng
Hoa cái Thiên hình
Quốc ấn Bạch hổ
  Bênh phù
  Mộ
   
   
   
92
Phụ Mẫu
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Thiên y Thiên riêu
Lộc tồn Thái tuế
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
   
12
Mệnh TUẦN
(B) Thiên phủ
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Linh tinh
Dưỡng Trực phù
  Quan phủ
  Đà la
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
2
Huynh Đệ TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên khôi Điếu khách
  Phục binh
  Thai
  Hoá kỵ
  Âm Sát
  Thiên Sát
   
   
112
Thê
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Đại hao
Hoá quyền Tuyệt
Hoá khoa  
   
   
   
   
102

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đặng Như Phong