Phúc Đức
 
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã Tuyệt
Hỷ thần Địa kiếp
Đường phù Địa không
   
   
   
102
Điền Trạch
(D) Thiên cơ
 
Thiên quan Phi liêm
Long Đức Mộ
   
   
   
   
   
   
92
Quan Lộc
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hoa cái Thiên khốc
Tấu thư Bạch hổ
Hoá lộc Tử
   
   
   
   
   
82
Nô Bộc
 
 
Phong cáo Thiên thương
Thiên đức Thiên riêu
Thiên y Kiếp sát
Phúc đức Bệnh
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
72
Phụ Mẫu
(V) Thái dương
 
Bát tọa Thiên la
Văn xương Thiên hình
Nguyệt đức Linh tinh
Hồng loan Tử phù
  Bênh phù
  Thai
   
   
112
Mão Thìn Tị Ngọ
  Đặng Lâm Cường

Sinh lúc 12:30
Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 1983
Giờ Ngọ ngày 12 tháng 8 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Thiên Di
(B) Thiên phủ
 
  Phá toái
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Suy
  Thiên Sát
   
   
   
62
Mệnh (THÂN)
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Hữu bật Hỏa tinh
Long trì Quan phù
Thiên khôi Đại hao
Văn tinh  
Thiên giải  
Dưỡng  
   
   
2
Tật Ách
(M) Thái âm
 
Tam thai Thiên sứ
Văn khúc Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Trực phù
Quan sách Đẩu quân
Thanh long Nguyệt Sát
Đế vượng  
Hoá khoa  
52
Huynh Đệ
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Ân quang Cô thần
Thiên tài Lưu hà
Thiên thọ Phục binh
Địa giải  
Thiếu âm  
Trường sinh  
   
   
12
Thê TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
  Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
   
   
   
22
Tử Tức TUẦN+TRIỆT
(V) Cự môn
 
Thiên quý Thiên không
Thai phụ Quan đái
Đào hoa Âm Sát
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá quyền  
   
32
Tài Bạch
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Tả phù Thái tuế
Phượng cát Đà la
Giải thần Hoá kỵ
Lực sĩ  
Lâm quan  
   
   
   
42

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đặng Lâm Cường