Phụ Mẫu
(V) Thiên cơ
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Thiên hình
Lộc tồn Kiếp sát
Bác sĩ Lưu hà
Trường sinh Thiên không
  Địa kiếp
  Địa không
  Hoá kỵ
  Lưu Thái Tuế
115
Phúc Đức
(M) Tử vi
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Dưỡng Thiên Sát
   
   
   
   
   
105
Điền Trạch
 
 
Ân quang Phục binh
Thiên quý Thai
Thiên việt Nguyệt Sát
Thiếu âm Lưu Tang Môn
   
   
   
   
   
95
Quan Lộc
(H) Phá Quân
 
Phong cáo Hỏa tinh
Long trì Quan phù
Thiên tài Đại hao
Thiên thọ Tuyệt
Văn tinh  
   
   
   
   
85
Mệnh (THÂN)
(H) Thất sát
 
Tam thai Thiên la
Văn xương Linh tinh
Hoa cái Thái tuế
Thiên giải Đà la
Lực sĩ Mộc dục
   
   
   
   
5
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Đại Lâm Mộc

Giờ Ngọ ngày 29 tháng 9 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Nô Bộc
 
 
Nguyệt đức Thiên thương
Đào hoa Thiên riêu
Thiên y Tử phù
  Bênh phù
  Mộ
   
   
   
   
75
Huynh Đệ
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Quan đái
Địa giải  
Quan sách  
Thanh long  
   
   
   
   
15
Thiên Di TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Bát tọa Thiên hư
Văn khúc Địa võng
Hỷ thần Tuế phá
Đường phù Tử
  Âm Sát
   
   
   
   
65
Phu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Hữu bật Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Lâm quan Đẩu quân
Hoá khoa Tiểu hao
   
   
   
   
   
25
Tử Tức TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Lưu Bạch Hổ
Tướng quân Lưu Thiên Khốc
Đế vượng Lưu Kình Dương
Quốc ấn  
   
   
   
35
Tài Bạch TRIỆT
(H) Tham lang
 
Tả phù Bạch hổ
Thai phụ Suy
Tấu thư  
Hoá lộc  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
   
45
Tật Ách TUẦN
(M) Thái âm
 
Hồng loan Thiên sứ
Long Đức Phi liêm
Hoá quyền Bệnh
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
   
   
   
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Đại Lâm Mộc