Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Phong cáo Phi liêm
Thiên việt  
Hồng loan  
Thiên giải  
Long Đức  
Trường sinh  
35
Phu
(M) Thiên lương
 
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên tài Linh tinh
Tấu thư Bạch hổ
Dưỡng  
Hoá lộc  
   
25
Huynh Đệ
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Văn khúc Quả tú
Văn xương Thai
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
15
Mệnh
 
 
Thiên mã Thiên khốc
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa không
  Âm Sát
5
Tài Bạch
(H) Cự môn
 
Bát tọa Thiên hư
Địa giải Thiên la
Hỷ thần Tuế phá
Đường phù Đẩu quân
  Mộc dục
   
45
Dậu Thân Mùi Ngọ
 

Sinh lúc 05:00
Thứ Hai ngày 6 tháng 12 năm 1982
Giờ Mão ngày 22 tháng 10 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phụ Mẫu
 
 
Thai phụ Trực phù
Thiên trù Mộ
Quan sách  
Thanh long  
   
   
115
Tật Ách TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Ân quang Thiên sứ
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Quan đái
Hoá quyền  
   
55
Phúc Đức
(H) Thiên đồng
 
Tam thai Địa võng
Thiên quan Thiên riêu
Thiên y Hỏa tinh
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Tử
105
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Lâm quan Địa kiếp
   
   
   
65
Nô Bộc TUẦN
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Phá toái
Thiếu âm Phục binh
Đế vượng Nguyệt Sát
Hoá khoa  
   
75
Quan Lộc TUẦN
(H) Thái dương
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên thọ Kình dương
  Suy
  Thiên Sát
   
85
Điền Trạch
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên quý Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Bệnh
  Hoá kỵ
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của