Nô Bộc TUẦN
(H) Thiên lương
 
Thai phụ Thiên thương
Thiên trù Phá toái
Văn tinh Trực phù
Thiên giải Tiểu hao
Quan sách  
Lâm quan  
   
   
52
Thiên Di
(M) Thất sát
 
Thiên tài Thiên hình
Tướng quân Thái tuế
Đế vượng  
   
   
   
   
   
62
Tật Ách
 
 
Tam thai Thiên sứ
Bát tọa Thiên không
Thiên quan Suy
Thiêu dương  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
72
Tài Bạch TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Thiên việt Cô thần
Thiên mã Tang môn
Hoá lộc Đẩu quân
  Phi liêm
  Bệnh
  Âm Sát
   
   
82
Quan Lộc TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Ân quang Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Linh tinh
Thiên thọ Điếu khách
Địa giải Quan đái
Thanh long  
   
   
42
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 21:23
Thứ Sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014
Giờ Hợi ngày 7 tháng 10 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tử Tức TRIỆT
 
 
Thiên Phúc Lưu hà
Hồng loan Tử
Thiếu âm  
Hỷ thần  
   
   
   
   
92
Điền Trạch
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Văn khúc Kình dương
Thiên đức Mộc dục
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Lực sĩ  
   
   
32
Thê (THÂN)
(D) Phá Quân
 
Thiên quý Địa võng
Long trì Thiên riêu
Thiên y Quan phù
Hoa cái Bênh phù
Hoá quyền Mộ
Quốc ấn Địa kiếp
   
   
102
Phúc Đức
(D) Tham lang
 
Lộc tồn Bạch hổ
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
   
   
22
Phụ Mẫu
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tả phù Quan phủ
Hữu bật Đà la
Phong cáo Hoá kỵ
Long Đức Nguyệt Sát
Dưỡng  
   
   
   
12
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên khôi Thiên khốc
Hoá khoa Thiên hư
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Phục binh
  Thai
  Địa không
  Thiên Sát
2
Huynh Đệ
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
   
112

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của