Nô Bộc TUẦN
(H) Cự môn
 
Tả phù Thiên thương
Phong cáo Điếu khách
Thiên mã Phục binh
Lâm quan  
   
   
   
   
76
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên trù Hỏa tinh
Văn tinh Trực phù
Quan sách Đại hao
  Quan đái
   
   
   
   
66
Tật Ách TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Văn khúc Thiên sứ
Văn xương Thái tuế
Thiên tài Bênh phù
Hoa cái Mộc dục
Hoá quyền  
   
   
   
56
Tài Bạch
(M) Thất sát
 
Thiên việt Cô thần
Thiên Phúc Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Địa giải Địa không
Thiêu dương  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
46
Quan Lộc TUẦN
(V) Tham lang
 
Ân quang Thiên la
Thiên quan Quả tú
Thiên đức Quan phủ
Phúc đức Kình dương
Đế vượng  
   
   
   
86
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 06:52
Thứ Hai ngày 30 tháng 3 năm 2015
Giờ Mão ngày 11 tháng 2 năm Ất Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tử Tức
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Tang môn
Thai phụ Đẩu quân
Thiên giải Phi liêm
Dưỡng Thiên Sát
   
   
   
   
36
Điền Trạch
(H) Thái âm
 
Tam thai Bạch hổ
Phượng cát Suy
Giải thần Hoá kỵ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
96
Thê
(M) Vũ khúc
 
Thiên quý Địa võng
Thiếu âm Thiên hình
Tấu thư Lưu hà
  Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
26
Phúc Đức
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Đà la
Long Đức Bệnh
Lực sĩ Địa kiếp
Hoá khoa  
   
   
   
106
Phụ Mẫu
(D) Thiên cơ
 
Thiên thọ Thiên hư
Thanh long Phá toái
Hoá lộc Linh tinh
  Tuế phá
  Tử
   
   
   
116
Mệnh
(M) Phá Quân
 
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Đào hoa Mộ
  Âm Sát
   
   
   
   
6
Huynh Đệ
(H) Thái dương
 
Bát tọa Thiên khốc
Long trì Quan phù
Tướng quân Tuyệt
Quốc ấn  
   
   
   
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của