Phúc Đức TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Tả phù Phá toái
Thiên trù Bạch hổ
Lực sĩ Đà la
Trường sinh  
   
   
   
   
   
   
104
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Thai phụ  
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
94
Quan Lộc
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
  Quả tú
  Điếu khách
  Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
   
   
   
   
84
Nô Bộc
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Địa giải Thiên thương
Quan sách Lưu hà
  Trực phù
  Đẩu quân
  Phục binh
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
   
   
74
Phụ Mẫu TUẦN
 
 
Bát tọa Thiên la
Văn khúc Mộc dục
Long Đức Nguyệt Sát
Thanh long  
   
   
   
   
   
   
114
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 00:41
Chủ Nhật ngày 27 tháng 3 năm 2017
Giờ Tý ngày 30 tháng 2 năm Đinh Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di
(H) Thiên tướng
 
Hữu bật Thiên khốc
Thiên việt Thái tuế
Văn tinh Đại hao
Thiên giải Mộ
   
   
   
   
   
   
64
Mệnh (THÂN) TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
  Thiên hư
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
   
4
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Tam thai Thiên sứ
Văn xương Địa võng
Thiêu dương Thiên hình
Hoá khoa Linh tinh
  Thiên không
  Bênh phù
  Tử
   
   
   
54
Huynh Đệ TRIỆT
 
 
Ân quang Thiên riêu
Phong cáo Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức  
Thiên y  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
14
Thê
 
 
Long trì Quan phù
Phượng cát  
Giải thần  
Hoa cái  
Tấu thư  
Đế vượng  
   
   
   
   
24
Tử Tức
 
 
Thiên quý Phi liêm
Thiên hỷ Suy
Thiên tài Âm Sát
Thiên thọ  
Thiếu âm  
   
   
   
   
   
34
Tài Bạch
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên khôi Cô thần
Thiên Phúc Tang môn
Thiên mã Bệnh
Hỷ thần Địa kiếp
Đường phù Địa không
   
   
   
   
   
44

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của