Quan Lộc TUẦN
 
 
Thiên mã Hỏa tinh
Lâm quan Điếu khách
  Phục binh
   
   
   
   
   
   
86
Nô Bộc TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Văn xương Thiên thương
Phong cáo Trực phù
Thiên trù Đại hao
Văn tinh Quan đái
Quan sách  
Hoá lộc  
   
   
   
76
Thiên Di TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tả phù Thái tuế
Hữu bật Bênh phù
Hoa cái Mộc dục
Hoá khoa Địa không
   
   
   
   
   
66
Tật Ách
 
 
Văn khúc Thiên sứ
Thiên việt Cô thần
Thiên Phúc Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Thiên tài Đẩu quân
Thiêu dương Âm Sát
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
56
Điền Trạch TUẦN
(V) Thái dương
 
Thiên quan Thiên la
Thiên đức Quả tú
Thiên thọ Thiên riêu
Thiên y Quan phủ
Phúc đức Kình dương
Đế vượng  
   
   
   
96
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 08:12
Thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2015
Giờ Thìn ngày 8 tháng 4 năm Ất Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tài Bạch (THÂN)
(B) Thiên phủ
 
Dưỡng Tang môn
  Phi liêm
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
   
46
Phúc Đức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Suy
Lộc tồn Địa kiếp
Bác sĩ  
   
   
   
   
   
106
Tử Tức
(M) Thái âm
 
Thai phụ Địa võng
Địa giải Lưu hà
Thiếu âm Thai
Tấu thư Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
36
Phụ Mẫu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tam thai Linh tinh
Thiên quý Đà la
Thiên hỷ Bệnh
Long Đức  
Lực sĩ  
Hoá quyền  
   
   
   
116
Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Thanh long Thiên hư
  Phá toái
  Tuế phá
  Tử
   
   
   
   
   
6
Huynh Đệ
(V) Cự môn
 
Bát tọa Thiên hình
Ân quang Tử phù
Thiên khôi Tiểu hao
Nguyệt đức Mộ
Đào hoa  
   
   
   
   
16
Thê
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Long trì Thiên khốc
Thiên giải Quan phù
Tướng quân Tuyệt
Quốc ấn  
   
   
   
   
   
26

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của