Tử Tức TUẦN
(H) Thiên lương
 
Văn xương Phá toái
Thiên trù Trực phù
Văn tinh Tiểu hao
Quan sách  
Trường sinh  
   
   
   
94
Thê (THÂN)
(M) Thất sát
 
Địa giải Hỏa tinh
Tướng quân Thái tuế
  Mộc dục
  Địa không
   
   
   
   
104
Huynh Đệ
 
 
Phong cáo Thiên không
Thiên quan Quan đái
Thiên giải  
Thiêu dương  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
114
Mệnh TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Thiên việt Cô thần
Thiên mã Thiên hình
Lâm quan Tang môn
Hoá lộc Phi liêm
   
   
   
   
4
Tài Bạch TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thanh long Điếu khách
Dưỡng Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
   
84
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 10:53
Thứ Bảy ngày 31 tháng 1 năm 2015
Giờ Tị ngày 12 tháng 12 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phụ Mẫu TRIỆT
 
 
Văn khúc Lưu hà
Thiên Phúc  
Hồng loan  
Thiếu âm  
Hỷ thần  
Đế vượng  
   
   
14
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Tả phù Thiên sứ
Ân quang Kình dương
Thiên đức Thai
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Lực sĩ  
   
74
Phúc Đức
(D) Phá Quân
 
Long trì Địa võng
Hoa cái Linh tinh
Hoá quyền Quan phù
Quốc ấn Bênh phù
  Suy
   
   
   
24
Thiên Di
(D) Tham lang
 
Tam thai Bạch hổ
Thiên tài Tuyệt
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
   
64
Nô Bộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Long Đức Thiên thương
  Quan phủ
  Đà la
  Mộ
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
54
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Bát tọa Thiên khốc
Thiên khôi Thiên hư
Thiên thọ Thiên riêu
Thiên y Tuế phá
Hoá khoa Đẩu quân
  Phục binh
  Tử
  Thiên Sát
44
Điền Trạch
(D) Thiên đồng
 
Hữu bật Kiếp sát
Thiên quý Tử phù
Thai phụ Đại hao
Nguyệt đức Bệnh
   
   
   
   
34

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của