Tử Tức TUẦN+TRIỆT
(H) Thiên lương
 
Ân quang Thiên hình
Thiên quan Kiếp sát
Thiên đức Tuyệt
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
96
Thê
(M) Thất sát
 
Văn khúc Điếu khách
Lực sĩ Kình dương
  Thai
  Thiên Sát
   
   
106
Huynh Đệ
 
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Lưu hà
Thanh long Trực phù
Dưỡng Nguyệt Sát
   
   
116
Mệnh
(V) Liêm Trinh
 
Văn xương Linh tinh
Thai phụ Thái tuế
Thiên thọ Tiểu hao
Văn tinh Hoá kỵ
Trường sinh  
Hoá khoa  
6
Tài Bạch TUẦN+TRIỆT
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Bát tọa Thiên la
Phong cáo Hỏa tinh
Thiên tài Bạch hổ
Hoa cái Quan phủ
Thiên giải Đà la
  Mộ
86
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Sinh lúc 04:24
Chủ Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016
Giờ Dần ngày 23 tháng 9 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phụ Mẫu
 
 
Thiên quý Thiên riêu
Thiên việt Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiên y Mộc dục
Thiêu dương Địa không
Tướng quân  
16
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Địa giải Thiên sứ
Long Đức Phục binh
Hoá quyền Tử
   
   
   
76
Phúc Đức
(D) Phá Quân
 
Tam thai Thiên khốc
Tấu thư Địa võng
Đường phù Tang môn
  Quan đái
  Âm Sát
   
26
Thiên Di
(D) Tham lang
 
Hữu bật Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đẩu quân
Thiên mã Đại hao
  Bệnh
   
66
Nô Bộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Nguyệt đức Thiên thương
Thiên hỷ Tử phù
Quốc ấn Bênh phù
  Suy
  Địa kiếp
   
56
Quan Lộc (THÂN)
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Quan phù
Long trì  
Thiên Phúc  
Thiên trù  
Hỷ thần  
Đế vượng  
46
Điền Trạch
(D) Thiên đồng
 
Thiên khôi Cô thần
Thiếu âm Phi liêm
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
   
36

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của