Tật Ách TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thiên tài Thiên sứ
Thiên mã Điếu khách
Trường sinh Phục binh
   
   
   
   
55
Tài Bạch (THÂN) TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tam thai Trực phù
Thiên trù Đại hao
Văn tinh  
Quan sách  
Dưỡng  
   
   
45
Tử Tức TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Ân quang Thiên riêu
Thiên quý Thái tuế
Thiên y Bênh phù
Hoa cái Thai
  Hoá kỵ
   
   
35
Thê
(D) Tham lang
 
Bát tọa Cô thần
Thiên việt Kiếp sát
Thiên Phúc Linh tinh
Hồng loan Thiên không
Thiêu dương Tuyệt
Hỷ thần  
Đường phù  
25
Thiên Di TUẦN
(D) Phá Quân
 
Hữu bật Thiên la
Thai phụ Quả tú
Thiên quan Quan phủ
Thiên đức Kình dương
Phúc đức Mộc dục
   
   
65
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 19:50
Thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2015
Giờ Tuất ngày 21 tháng 7 năm Ất Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Huynh Đệ
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hoá lộc Tang môn
  Phi liêm
  Mộ
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
15
Nô Bộc
 
 
Phượng cát Thiên thương
Giải thần Thiên hình
Lộc tồn Bạch hổ
Bác sĩ Quan đái
   
   
   
75
Mệnh
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tả phù Địa võng
Thiếu âm Lưu hà
Tấu thư Tử
Hoá khoa Nguyệt Sát
   
   
   
5
Quan Lộc
(V) Liêm Trinh
 
Văn khúc Đà la
Thiên hỷ Âm Sát
Thiên giải  
Long Đức  
Lực sĩ  
Lâm quan  
   
85
Điền Trạch
 
 
Thiên thọ Thiên hư
Địa giải Phá toái
Thanh long Tuế phá
Đế vượng Địa không
   
   
   
95
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Văn xương Tử phù
Phong cáo Tiểu hao
Thiên khôi Suy
Nguyệt đức  
Đào hoa  
   
   
105
Phụ Mẫu
(H) Thiên lương
 
Long trì Thiên khốc
Tướng quân Hỏa tinh
Hoá quyền Quan phù
Quốc ấn Đẩu quân
  Bệnh
   
   
115

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của