Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Hữu bật Điếu khách
Thiên mã Phục binh
  Tuyệt
   
   
   
   
   
42
Tử Tức TRIỆT
(M) Thái dương
 
Thiên y Thiên riêu
Thiên trù Trực phù
Văn tinh Đại hao
Quan sách Mộ
   
   
   
   
32
Thê TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Hoa cái Thái tuế
  Bênh phù
  Tử
   
   
   
   
   
22
Huynh Đệ
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Thiên việt Cô thần
Thiên Phúc Kiếp sát
Hồng loan Linh tinh
Thiêu dương Thiên không
Hỷ thần Bệnh
Hoá lộc Hoá kỵ
Đường phù  
   
12
Tật Ách TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Thai phụ Thiên sứ
Thiên quan Thiên la
Thiên đức Quả tú
Thiên tài Quan phủ
Phúc đức Kình dương
  Thai
  Âm Sát
   
52
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 20:47
Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2015
Giờ Tuất ngày 17 tháng 6 năm Ất Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Mệnh
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tả phù Tang môn
Hoá khoa Phi liêm
  Suy
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
   
2
Thiên Di
 
 
Ân quang Bạch hổ
Phượng cát  
Giải thần  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
62
Phụ Mẫu
(H) Cự môn
 
Thiếu âm Địa võng
Tấu thư Lưu hà
Đế vượng Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
112
Nô Bộc
 
 
Văn khúc Thiên thương
Thiên hỷ Thiên hình
Long Đức Đà la
Lực sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
72
Quan Lộc
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tam thai Thiên hư
Bát tọa Phá toái
Thiên giải Tuế phá
Thanh long Mộc dục
  Địa không
   
   
   
82
Điền Trạch
(V) Thiên lương
 
Văn xương Tử phù
Phong cáo Đẩu quân
Thiên khôi Tiểu hao
Nguyệt đức Quan đái
Đào hoa  
Thiên thọ  
Địa giải  
Hoá quyền  
92
Phúc Đức
(D) Thiên tướng
 
Thiên quý Thiên khốc
Long trì Hỏa tinh
Tướng quân Quan phù
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
   
102

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của