Phụ Mẫu TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên đồng
 
Văn khúc Kiếp sát
Thiên quan  
Thiên đức  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
Hoá lộc  
12
Phúc Đức (THÂN)
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Lực sĩ Điếu khách
Đế vượng Đẩu quân
  Kình dương
  Thiên Sát
   
   
   
   
22
Điền Trạch
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tả phù Quả tú
Hữu bật Lưu hà
Thai phụ Trực phù
Hồng loan Suy
Quan sách Nguyệt Sát
Thanh long  
   
   
32
Quan Lộc
(D) Tham lang
 
Văn tinh Thái tuế
  Tiểu hao
  Bệnh
  Âm Sát
   
   
   
   
42
Mệnh TUẦN+TRIỆT
(D) Phá Quân
 
Thiên y Thiên la
Hoa cái Thiên riêu
  Bạch hổ
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
   
   
2
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Sinh lúc 02:31
Thứ Tư ngày 25 tháng 5 năm 2016
Giờ Sửu ngày 19 tháng 4 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Nô Bộc
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Văn xương Thiên thương
Thiên việt Phá toái
Đào hoa Linh tinh
Thiêu dương Thiên không
Tướng quân Tử
Hoá quyền  
Hoá khoa  
   
52
Huynh Đệ
 
 
Phong cáo Hỏa tinh
Long Đức Phục binh
  Mộc dục
   
   
   
   
   
112
Thiên Di
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Địa giải Thiên khốc
Tấu thư Địa võng
Đường phù Tang môn
  Mộ
  Địa không
   
   
   
62
Thê
(V) Liêm Trinh
 
Ân quang Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên thọ Hoá kỵ
Thiên mã  
Trường sinh  
   
   
102
Tử Tức
 
 
Tam thai Tử phù
Bát tọa Bênh phù
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Dưỡng  
Quốc ấn  
   
   
92
Tài Bạch
(M) Thất sát
 
Thiên quý Thiên hình
Long trì Quan phù
Thiên Phúc Thai
Thiên tài Địa kiếp
Thiên trù  
Hỷ thần  
   
   
82
Tật Ách
(H) Thiên lương
 
Thiên khôi Thiên sứ
Thiên giải Cô thần
Thiếu âm Phi liêm
  Tuyệt
   
   
   
   
72

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của