Phúc Đức TUẦN+TRIỆT
(M) Thái dương
 
Phong cáo Thiên riêu
Thiên quan Kiếp sát
Thiên đức Hỏa tinh
Thiên thọ Bệnh
Thiên y  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
23
Điền Trạch
(M) Phá Quân
 
Hữu bật Điếu khách
Lực sĩ Kình dương
  Tử
  Âm Sát
  Thiên Sát
   
   
   
33
Quan Lộc
(D) Thiên cơ
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Lưu hà
Hồng loan Linh tinh
Quan sách Trực phù
Thanh long Đẩu quân
Hoá quyền Mộ
Hoá khoa Nguyệt Sát
   
43
Nô Bộc
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Tả phù Thiên thương
Văn tinh Thái tuế
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa không
   
   
   
53
Phụ Mẫu TUẦN+TRIỆT
(M) Vũ khúc
 
Tam thai Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
   
   
   
13
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Sinh lúc 06:45
Thứ Bảy ngày 25 tháng 6 năm 2016
Giờ Mão ngày 21 tháng 5 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Thiên Di (THÂN)
(M) Thái âm
 
Thai phụ Phá toái
Thiên việt Thiên không
Đào hoa Thai
Thiêu dương  
Tướng quân  
   
   
   
63
Mệnh
(D) Thiên đồng
 
Long Đức Phục binh
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
   
   
   
   
3
Tật Ách
(V) Tham lang
 
Bát tọa Thiên sứ
Tấu thư Thiên khốc
Dưỡng Địa võng
Đường phù Tang môn
   
   
   
   
73
Huynh Đệ
(M) Thất sát
 
Ân quang Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Địa kiếp
Lâm quan  
   
   
   
113
Thê
(D) Thiên lương
 
Nguyệt đức Thiên hình
Thiên hỷ Tử phù
Quốc ấn Bênh phù
  Quan đái
   
   
   
   
103
Tử Tức
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên quý Quan phù
Long trì Mộc dục
Thiên Phúc Hoá kỵ
Thiên trù  
Thiên giải  
Hỷ thần  
   
   
93
Tài Bạch
(D) Cự môn
 
Thiên khôi Cô thần
Thiên tài Phi liêm
Địa giải  
Thiếu âm  
Trường sinh  
   
   
   
83

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của