Thê TUẦN
(H) Cự môn
 
Văn khúc Phá toái
Thiên trù Bạch hổ
Lực sĩ Đà la
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
   
22
Huynh Đệ
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên đức Mộ
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên thọ  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
12
Mệnh
(D) Thiên lương
 
Thai phụ Quả tú
Thiên y Thiên riêu
  Điếu khách
  Quan phủ
  Kình dương
  Tử
   
2
Phụ Mẫu
(M) Thất sát
 
Quan sách Lưu hà
  Trực phù
  Phục binh
  Bệnh
   
   
   
112
Tử Tức TUẦN
(V) Tham lang
 
Hữu bật Thiên la
Thiên quý Đẩu quân
Thiên tài Thai
Long Đức Nguyệt Sát
Thanh long  
   
   
32
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 02:48
Thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2017
Giờ Sửu ngày 3 tháng 7 năm Đinh Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phúc Đức (THÂN)
(H) Thiên đồng
 
Văn xương Thiên khốc
Thiên việt Thái tuế
Văn tinh Đại hao
Hoá quyền Suy
   
   
   
102
Tài Bạch TRIỆT
(H) Thái âm
 
Phong cáo Thiên hư
Dưỡng Thiên hình
Hoá lộc Tuế phá
  Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
42
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
 
Tả phù Địa võng
Ân quang Thiên không
Thiêu dương Bênh phù
Đế vượng Địa không
   
   
   
92
Tật Ách TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Bát tọa Thiên sứ
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Hỏa tinh
Thiên giải Tử phù
Tướng quân Âm Sát
Trường sinh  
Quốc ấn  
52
Thiên Di
(D) Thiên cơ
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Mộc dục
Giải thần  
Hoa cái  
Địa giải  
Tấu thư  
Hoá khoa  
62
Nô Bộc
(M) Phá Quân
 
Tam thai Thiên thương
Thiên hỷ Phi liêm
Thiếu âm Quan đái
  Địa kiếp
   
   
   
72
Quan Lộc
(H) Thái dương
 
Thiên khôi Cô thần
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên mã Tang môn
Hỷ thần  
Lâm quan  
Đường phù  
   
82

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của