Phúc Đức (THÂN) TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Văn khúc Điếu khách
Ân quang Phục binh
Thiên mã  
Trường sinh  
   
   
   
   
105
Điền Trạch TRIỆT
(M) Thiên lương
 
Tả phù Trực phù
Thiên trù Đẩu quân
Văn tinh Đại hao
Quan sách  
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
   
95
Quan Lộc TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thai phụ Thái tuế
Hoa cái Bênh phù
  Thai
   
   
   
   
   
85
Nô Bộc
 
 
Hữu bật Thiên thương
Thiên việt Cô thần
Thiên Phúc Kiếp sát
Hồng loan Hỏa tinh
Thiêu dương Thiên không
Hỷ thần Tuyệt
Đường phù  
   
75
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Cự môn
 
Thiên quan Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
   
   
115
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 01:34
Thứ Ba ngày 28 tháng 4 năm 2015
Giờ Sửu ngày 10 tháng 3 năm Ất Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Thiên Di
 
 
Văn xương Tang môn
Thiên quý Phi liêm
Địa giải Mộ
  Thiên Sát
   
   
   
   
65
Mệnh
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tam thai Thiên riêu
Phong cáo Bạch hổ
Phượng cát Quan đái
Giải thần  
Thiên y  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá khoa  
5
Tật Ách
(H) Thiên đồng
 
Thiên tài Thiên sứ
Thiên giải Địa võng
Thiếu âm Lưu hà
Tấu thư Tử
  Địa không
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
55
Huynh Đệ
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Thiên hỷ Đà la
Long Đức Hoá kỵ
Lực sĩ  
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
   
   
15
Thê
(B) Thiên phủ
 
Thanh long Thiên hư
Đế vượng Phá toái
  Tuế phá
   
   
   
   
   
25
Tử Tức
(H) Thái dương
 
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Đào hoa Suy
Thiên thọ Địa kiếp
   
   
   
   
35
Tài Bạch
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Bát tọa Thiên khốc
Long trì Thiên hình
Tướng quân Linh tinh
Quốc ấn Quan phù
  Bệnh
   
   
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của