Mệnh TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiên quan Kiếp sát
Thiên đức Đẩu quân
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
2
Phụ Mẫu
(M) Thiên lương
 
Văn xương Linh tinh
Thiên quý Hỏa tinh
Phong cáo Điếu khách
Lực sĩ Kình dương
Đế vượng Thiên Sát
Hoá khoa  
   
12
Phúc Đức
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Hồng loan Quả tú
Quan sách Lưu hà
Thanh long Trực phù
  Suy
  Địa không
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
22
Điền Trạch
 
 
Văn khúc Thiên riêu
Ân quang Thái tuế
Thiên y Tiểu hao
Văn tinh Bệnh
   
   
   
32
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
(H) Cự môn
 
Hoa cái Thiên la
  Thiên hình
  Bạch hổ
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
   
112
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Sinh lúc 08:44
Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2016
Giờ Thìn ngày 28 tháng 8 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Quan Lộc
 
 
Thiên việt Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiên thọ Tử
Thiêu dương  
Tướng quân  
   
   
42
Thê
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Hữu bật Phục binh
Thiên giải Mộc dục
Long Đức Địa kiếp
   
   
   
   
102
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
 
Thai phụ Thiên thương
Tấu thư Thiên khốc
Hoá lộc Địa võng
Đường phù Tang môn
  Mộ
   
   
52
Tử Tức
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tam thai Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã  
Địa giải  
Trường sinh  
Hoá quyền  
92
Tài Bạch (THÂN)
(B) Thiên phủ
 
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Bênh phù
Thiên tài  
Dưỡng  
Quốc ấn  
   
   
82
Tật Ách
(H) Thái dương
 
Bát tọa Thiên sứ
Long trì Quan phù
Thiên Phúc Thai
Thiên trù Âm Sát
Hỷ thần  
   
   
72
Thiên Di
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tả phù Cô thần
Thiên khôi Phi liêm
Thiếu âm Tuyệt
   
   
   
   
62

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của