Thê TUẦN
(H) Cự môn
 
Phong cáo Thiên hình
Thiên trù Phá toái
Văn tinh Trực phù
Quan sách Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
   
105
Huynh Đệ
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Bát tọa Thái tuế
Tướng quân Mộc dục
Hoá lộc  
   
   
   
   
   
115
Mệnh
(D) Thiên lương
 
Văn khúc Thiên không
Văn xương Quan đái
Thiên quan  
Thiên thọ  
Thiêu dương  
Tấu thư  
Đường phù  
   
5
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Thất sát
 
Tam thai Cô thần
Thiên việt Tang môn
Thiên mã Phi liêm
Lâm quan Địa không
   
   
   
   
15
Tử Tức TUẦN
(V) Tham lang
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thiên giải Hỏa tinh
Thanh long Điếu khách
Dưỡng  
   
   
   
95
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 05:45
Thứ Bảy ngày 1 tháng 11 năm 2014
Giờ Mão ngày 9 tháng 9 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phúc Đức TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Thai phụ Thiên riêu
Thiên Phúc Lưu hà
Hồng loan  
Thiên y  
Thiếu âm  
Hỷ thần  
Đế vượng  
   
25
Tài Bạch
(H) Thái âm
 
Thiên đức Kình dương
Đào hoa Thai
Thiên hỷ  
Địa giải  
Phúc đức  
Lực sĩ  
   
   
85
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
 
Long trì Địa võng
Hoa cái Quan phù
Hoá khoa Bênh phù
Quốc ấn Suy
  Âm Sát
   
   
   
35
Tật Ách
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Hữu bật Thiên sứ
Ân quang Bạch hổ
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ Địa kiếp
   
   
   
   
75
Thiên Di (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Thiên tài Đẩu quân
Long Đức Quan phủ
  Đà la
  Mộ
  Nguyệt Sát
   
   
   
65
Nô Bộc
(M) Phá Quân
 
Tả phù Thiên thương
Thiên quý Thiên khốc
Thiên khôi Thiên hư
Hoá quyền Linh tinh
  Tuế phá
  Phục binh
  Tử
  Thiên Sát
55
Quan Lộc
(H) Thái dương
 
Nguyệt đức Kiếp sát
  Tử phù
  Đại hao
  Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của