Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Ân quang Thiên sứ
Phong cáo Kiếp sát
Thiên quan Hỏa tinh
Thiên đức Bệnh
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
73
Tài Bạch
(M) Thái dương
 
Thiên tài Điếu khách
Địa giải Kình dương
Lực sĩ Tử
  Thiên Sát
   
   
   
83
Tử Tức
(D) Thiên phủ
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Lưu hà
Hồng loan Linh tinh
Thiên giải Trực phù
Quan sách Mộ
Thanh long Nguyệt Sát
Hoá khoa  
93
Thê
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Văn tinh Thiên hình
Hoá quyền Thái tuế
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa không
   
   
103
Thiên Di (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Hoa cái Thiên la
Hoá lộc Bạch hổ
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Âm Sát
   
63
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Sinh lúc 05:45
Thứ Sáu ngày 21 tháng 1 năm 2017
Giờ Mão ngày 24 tháng 12 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Huynh Đệ
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên quý Phá toái
Thai phụ Thiên không
Thiên việt Thai
Đào hoa  
Thiêu dương  
Tướng quân  
   
113
Nô Bộc
 
 
Tả phù Thiên thương
Long Đức Phục binh
Đế vượng  
   
   
   
   
53
Mệnh
(H) Cự môn
 
Tấu thư Thiên khốc
Dưỡng Địa võng
Đường phù Tang môn
   
   
   
   
3
Quan Lộc
 
 
Tam thai Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Địa kiếp
Lâm quan  
   
   
43
Điền Trạch
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Bênh phù
Quốc ấn Quan đái
  Hoá kỵ
   
   
   
33
Phúc Đức
(V) Thiên lương
 
Bát tọa Thiên riêu
Long trì Quan phù
Thiên Phúc Đẩu quân
Thiên thọ Mộc dục
Thiên y  
Thiên trù  
Hỷ thần  
23
Phụ Mẫu
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Cô thần
Thiên khôi Phi liêm
Thiếu âm  
Trường sinh  
   
   
   
13

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của