Tử Tức TUẦN
(V) Thiên cơ
 
Tam thai Phá toái
Phong cáo Bạch hổ
Thiên tài Đà la
Thiên trù  
Thiên giải  
Lực sĩ  
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
35
Thê
(M) Tử vi
 
Thiên đức Thiên hình
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
25
Huynh Đệ
 
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Điếu khách
  Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
   
   
   
15
Mệnh
(H) Phá Quân
 
Quan sách Lưu hà
  Trực phù
  Phục binh
  Tuyệt
  Địa không
  Âm Sát
   
   
   
5
Tài Bạch TUẦN
(H) Thất sát
 
Thiên quý Thiên la
Địa giải Mộc dục
Long Đức Nguyệt Sát
Thanh long  
   
   
   
   
   
45
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 05:42
Thứ Sáu ngày 16 tháng 12 năm 2017
Giờ Mão ngày 29 tháng 10 năm Đinh Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phụ Mẫu
 
 
Bát tọa Thiên khốc
Thai phụ Thái tuế
Thiên việt Đại hao
Văn tinh Mộ
   
   
   
   
   
115
Tật Ách TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
  Thiên sứ
  Thiên hư
  Tuế phá
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
55
Phúc Đức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Ân quang Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Thiên không
  Bênh phù
  Tử
   
   
   
   
105
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Tướng quân Địa kiếp
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
   
   
65
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Linh tinh
Long trì Quan phù
Phượng cát Hoá kỵ
Giải thần  
Hoa cái  
Tấu thư  
Đế vượng  
Hoá quyền  
75
Quan Lộc
(H) Tham lang
 
Thiên hỷ Hỏa tinh
Thiếu âm Phi liêm
  Suy
   
   
   
   
   
   
85
Điền Trạch
(M) Thái âm
 
Thiên khôi Cô thần
Thiên Phúc Tang môn
Thiên thọ Bệnh
Thiên mã  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Đường phù  
   
   
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của