Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
(H) Cự môn
 
Thiên quan Kiếp sát
Thiên đức  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
114
Mệnh
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên thọ Điếu khách
Lực sĩ Kình dương
  Mộc dục
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
   
4
Phụ Mẫu
(D) Thiên lương
 
Tam thai Quả tú
Bát tọa Lưu hà
Hồng loan Trực phù
Địa giải Quan đái
Quan sách Địa kiếp
Thanh long Nguyệt Sát
   
14
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Văn tinh Thái tuế
Thiên giải Tiểu hao
Lâm quan  
   
   
   
   
24
Thê TUẦN+TRIỆT
(V) Tham lang
 
Tả phù Thiên la
Ân quang Bạch hổ
Hoa cái Đẩu quân
Dưỡng Quan phủ
  Đà la
   
   
104
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Sinh lúc 15:37
Thứ Năm ngày 11 tháng 2 năm 2016
Giờ Thân ngày 4 tháng 1 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
 
Thiên việt Thiên hình
Đào hoa Phá toái
Thiêu dương Thiên không
Tướng quân  
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
34
Tử Tức
(H) Thái âm
 
Long Đức Phục binh
  Thai
  Địa không
   
   
   
   
94
Quan Lộc (THÂN)
(M) Vũ khúc
 
Hữu bật Thiên khốc
Thiên quý Địa võng
Phong cáo Hỏa tinh
Tấu thư Tang môn
Đường phù Suy
   
   
44
Tài Bạch
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Văn xương Thiên hư
Thai phụ Linh tinh
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên tài Tuyệt
Thiên mã Âm Sát
Hoá khoa  
84
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Nguyệt đức Thiên sứ
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Tử phù
Hoá quyền Bênh phù
Quốc ấn Mộ
   
   
74
Thiên Di
(M) Phá Quân
 
Văn khúc Quan phù
Long trì Tử
Thiên Phúc  
Thiên trù  
Hỷ thần  
   
   
64
Nô Bộc
(H) Thái dương
 
Thiên khôi Thiên thương
Thiếu âm Cô thần
  Phi liêm
  Bệnh
   
   
   
54

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của