Thê TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên mã Điếu khách
  Phục binh
  Bệnh
   
   
   
   
   
   
   
   
   
23
Huynh Đệ TRIỆT
(M) Thái dương
 
Văn khúc Trực phù
Thiên quý Đại hao
Thiên thọ Suy
Thiên trù  
Văn tinh  
Quan sách  
   
   
   
   
   
   
13
Mệnh TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Hoa cái Hỏa tinh
Đế vượng Thái tuế
  Bênh phù
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3
Phụ Mẫu
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Văn xương Cô thần
Ân quang Thiên riêu
Thai phụ Kiếp sát
Thiên việt Thiên không
Thiên Phúc Hoá kỵ
Hồng loan  
Thiên y  
Thiêu dương  
Hỷ thần  
Lâm quan  
Hoá lộc  
Đường phù  
113
Tử Tức TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Phong cáo Thiên la
Thiên quan Quả tú
Thiên đức Thiên hình
Phúc đức Quan phủ
  Kình dương
  Tử
   
   
   
   
   
   
33
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 04:04
Thứ Năm ngày 8 tháng 10 năm 2015
Giờ Dần ngày 26 tháng 8 năm Ất Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Phúc Đức
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Hoá khoa Tang môn
  Phi liêm
  Quan đái
  Địa không
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
   
   
103
Tài Bạch
 
 
Hữu bật Bạch hổ
Phượng cát Mộ
Giải thần  
Thiên giải  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
   
   
   
43
Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Thiếu âm Địa võng
Tấu thư Lưu hà
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
   
   
   
93
Tật Ách
 
 
Bát tọa Thiên sứ
Thiên hỷ Đẩu quân
Thiên tài Đà la
Địa giải Tuyệt
Long Đức  
Lực sĩ  
   
   
   
   
   
   
53
Thiên Di
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thanh long Thiên hư
  Phá toái
  Tuế phá
  Thai
  Địa kiếp
   
   
   
   
   
   
   
63
Nô Bộc
(V) Thiên lương
 
Tam thai Thiên thương
Thiên khôi Linh tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Tiểu hao
Dưỡng Âm Sát
Hoá quyền  
   
   
   
   
   
   
73
Quan Lộc (THÂN)
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Thiên khốc
Long trì Quan phù
Tướng quân  
Trường sinh  
Quốc ấn  
   
   
   
   
   
   
   
83

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của