Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(H) Thái âm
 
Hữu bật Thiên sứ
Bát tọa Kiếp sát
Thiên quan Bệnh
Thiên đức  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
73
Tài Bạch
(H) Tham lang
 
Thiên tài Thiên riêu
Thiên y Điếu khách
Lực sĩ Kình dương
  Tử
  Thiên Sát
   
   
83
Tử Tức
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hồng loan Quả tú
Quan sách Lưu hà
Thanh long Trực phù
Hoá lộc Mộ
  Nguyệt Sát
   
   
93
Thê
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn tinh Thái tuế
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa kiếp
   
   
   
103
Thiên Di (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hoa cái Thiên la
  Bạch hổ
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Hoá kỵ
  Âm Sát
63
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Sinh lúc 17:31
Thứ Năm ngày 28 tháng 7 năm 2016
Giờ Dậu ngày 25 tháng 6 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Huynh Đệ
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Tả phù Phá toái
Tam thai Thiên không
Thiên việt Thai
Đào hoa  
Thiêu dương  
Tướng quân  
   
113
Nô Bộc
 
 
Thai phụ Thiên thương
Long Đức Phục binh
Đế vượng  
   
   
   
   
53
Mệnh
(H) Thất sát
 
Tấu thư Thiên khốc
Dưỡng Địa võng
Đường phù Tang môn
   
   
   
   
3
Quan Lộc
(H) Phá Quân
 
Thiên quý Thiên hư
Phượng cát Thiên hình
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Đại hao
Lâm quan Địa không
   
   
43
Điền Trạch
 
 
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Thiên hỷ Quan đái
Thiên giải  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
33
Phúc Đức
(B) Tử vi
 
Ân quang Quan phù
Long trì Đẩu quân
Thiên Phúc Mộc dục
Thiên thọ  
Thiên trù  
Địa giải  
Hỷ thần  
23
Phụ Mẫu
(H) Thiên cơ
 
Phong cáo Cô thần
Thiên khôi Hỏa tinh
Thiếu âm Phi liêm
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
   
13

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của