Huynh Đệ TUẦN
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Tam thai Điếu khách
Thiên thọ Phục binh
Thiên mã Bệnh
Hoá khoa  
   
   
   
   
13
Mệnh TRIỆT
 
 
Thiên trù Linh tinh
Văn tinh Trực phù
Quan sách Đại hao
  Suy
   
   
   
   
3
Phụ Mẫu TRIỆT
 
 
Hoa cái Thái tuế
Địa giải Bênh phù
Đế vượng Địa kiếp
   
   
   
   
   
113
Phúc Đức
 
 
Thiên việt Cô thần
Thiên Phúc Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Thiên giải  
Thiêu dương  
Hỷ thần  
Lâm quan  
Đường phù  
103
Thê TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Tả phù Thiên la
Thiên quan Quả tú
Thiên đức Quan phủ
Phúc đức Kình dương
Hoá lộc Tử
Hoá quyền  
   
   
23
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 15:30
Thứ Tư ngày 4 tháng 3 năm 2015
Giờ Thân ngày 14 tháng 1 năm Ất Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Điền Trạch
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Bát tọa Thiên hình
  Tang môn
  Phi liêm
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
93
Tử Tức
(H) Thiên tướng
 
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Đẩu quân
Lộc tồn Mộ
Bác sĩ Địa không
   
   
   
   
33
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Hữu bật Địa võng
Phong cáo Lưu hà
Thiếu âm Mộc dục
Tấu thư Nguyệt Sát
   
   
   
   
83
Tài Bạch
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Văn xương Đà la
Ân quang Tuyệt
Thai phụ Âm Sát
Thiên hỷ  
Long Đức  
Lực sĩ  
   
   
43
Tật Ách
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên tài Thiên sứ
Thiên y Thiên hư
Thanh long Thiên riêu
  Phá toái
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Thai
   
53
Thiên Di
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Văn khúc Tử phù
Thiên quý Tiểu hao
Thiên khôi Hoá kỵ
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Dưỡng  
   
   
63
Nô Bộc
(D) Thiên phủ
 
Long trì Thiên thương
Tướng quân Thiên khốc
Trường sinh Quan phù
Quốc ấn  
   
   
   
   
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của