Nô Bộc TUẦN
(H) Cự môn
 
Thiên trù Thiên thương
Văn tinh Phá toái
Quan sách Trực phù
Lâm quan Tiểu hao
   
   
   
   
52
Thiên Di (THÂN)
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên tài Linh tinh
Tướng quân Thái tuế
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
   
   
   
62
Tật Ách
(D) Thiên lương
 
Thiên quan Thiên sứ
Thiêu dương Thiên không
Tấu thư Suy
Đường phù  
   
   
   
   
72
Tài Bạch TRIỆT
(M) Thất sát
 
Thiên việt Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiên mã Tang môn
  Đẩu quân
  Phi liêm
  Bệnh
  Địa kiếp
   
82
Quan Lộc TUẦN
(V) Tham lang
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thanh long Thiên hình
  Điếu khách
  Quan đái
   
   
   
42
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 18:58
Thứ Bảy ngày 20 tháng 9 năm 2014
Giờ Dậu ngày 27 tháng 8 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tử Tức TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Thiên Phúc Lưu hà
Hồng loan Tử
Thiếu âm  
Hỷ thần  
   
   
   
   
92
Điền Trạch
(H) Thái âm
 
Hữu bật Kình dương
Thai phụ Mộc dục
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên giải  
Phúc đức  
Lực sĩ  
32
Thê
(M) Vũ khúc
 
Long trì Địa võng
Hoa cái Hỏa tinh
Hoá khoa Quan phù
Quốc ấn Bênh phù
  Mộ
   
   
   
102
Phúc Đức
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Ân quang Bạch hổ
Địa giải Địa không
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
22
Phụ Mẫu
(D) Thiên cơ
 
Tam thai Quan phủ
Bát tọa Đà la
Văn khúc Nguyệt Sát
Văn xương  
Long Đức  
Dưỡng  
   
   
12
Mệnh
(M) Phá Quân
 
Thiên quý Thiên khốc
Thiên khôi Thiên hư
Thiên thọ Tuế phá
Hoá quyền Phục binh
  Thai
  Âm Sát
  Thiên Sát
   
2
Huynh Đệ
(H) Thái dương
 
Tả phù Kiếp sát
Phong cáo Tử phù
Nguyệt đức Đại hao
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
   
   
112

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của