Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thiên quý Phá toái
Thiên trù Trực phù
Văn tinh Tiểu hao
Quan sách Tuyệt
  Địa kiếp
  Địa không
   
36
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tướng quân Thái tuế
Hoá khoa Đẩu quân
  Thai
   
   
   
   
46
Nô Bộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên quan Thiên thương
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Hỏa tinh
Tấu thư Thiên không
Dưỡng Hoá kỵ
Đường phù  
   
56
Thiên Di TRIỆT
(D) Tham lang
 
Phong cáo Cô thần
Thiên việt Tang môn
Thiên tài Phi liêm
Thiên thọ  
Thiên mã  
Trường sinh  
   
66
Phúc Đức TUẦN
(D) Phá Quân
 
Hữu bật Thiên la
Tam thai Quả tú
Văn xương Điếu khách
Phượng cát Mộ
Giải thần  
Thanh long  
Hoá quyền  
26
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 11:28
Thứ Bảy ngày 2 tháng 8 năm 2014
Giờ Ngọ ngày 7 tháng 7 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tật Ách TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Ân quang Thiên sứ
Thiên Phúc Lưu hà
Hồng loan Linh tinh
Thiếu âm Mộc dục
Hỷ thần  
   
   
76
Phụ Mẫu
 
 
Thiên đức Thiên hình
Đào hoa Kình dương
Thiên hỷ Tử
Phúc đức  
Lực sĩ  
   
   
16
Tài Bạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tả phù Địa võng
Bát tọa Quan phù
Văn khúc Bênh phù
Long trì Quan đái
Hoa cái  
Quốc ấn  
   
86
Mệnh (THÂN)
(V) Liêm Trinh
 
Thiên giải Bạch hổ
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ Âm Sát
Hoá lộc  
   
   
   
6
Huynh Đệ
 
 
Địa giải Quan phủ
Long Đức Đà la
  Suy
  Nguyệt Sát
   
   
   
116
Thê
(M) Thất sát
 
Thai phụ Thiên khốc
Thiên khôi Thiên hư
Đế vượng Tuế phá
  Phục binh
  Thiên Sát
   
   
106
Tử Tức
(H) Thiên lương
 
Nguyệt đức Kiếp sát
Lâm quan Tử phù
  Đại hao
   
   
   
   
96

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của