Tật Ách TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thiên trù Thiên sứ
Văn tinh Phá toái
Quan sách Trực phù
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Địa không
   
76
Tài Bạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Thái tuế
Tướng quân Thai
Hoá khoa  
   
   
   
   
   
86
Tử Tức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tam thai Hỏa tinh
Bát tọa Thiên không
Thiên quan Hoá kỵ
Thiêu dương  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
   
96
Thê TRIỆT
(D) Tham lang
 
Hữu bật Cô thần
Phong cáo Tang môn
Thiên việt Phi liêm
Thiên mã  
Trường sinh  
   
   
   
106
Thiên Di TUẦN
(D) Phá Quân
 
Văn xương Thiên la
Ân quang Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần Mộ
Thiên tài  
Thiên thọ  
Thanh long  
Hoá quyền  
66
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 11:57
Thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2014
Giờ Ngọ ngày 26 tháng 3 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Huynh Đệ TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên Phúc Lưu hà
Hồng loan Linh tinh
Địa giải Mộc dục
Thiếu âm  
Hỷ thần  
   
   
   
116
Nô Bộc
 
 
Thiên đức Thiên thương
Đào hoa Thiên riêu
Thiên hỷ Kình dương
Thiên y Tử
Phúc đức  
Lực sĩ  
   
   
56
Mệnh (THÂN)
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Văn khúc Địa võng
Thiên quý Quan phù
Long trì Đẩu quân
Hoa cái Bênh phù
Thiên giải Quan đái
Quốc ấn Âm Sát
   
   
6
Quan Lộc
(V) Liêm Trinh
 
Lộc tồn Bạch hổ
Bác sĩ Bệnh
Hoá lộc  
   
   
   
   
   
46
Điền Trạch
 
 
Long Đức Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
36
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Thai phụ Thiên khốc
Thiên khôi Thiên hư
Đế vượng Tuế phá
  Phục binh
  Thiên Sát
   
   
   
26
Phụ Mẫu
(H) Thiên lương
 
Nguyệt đức Thiên hình
Lâm quan Kiếp sát
  Tử phù
  Đại hao
   
   
   
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của