Điền Trạch TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên đồng
 
Thiên quan Kiếp sát
Thiên đức Bệnh
Phúc đức Địa kiếp
Lộc tồn Địa không
Bác sĩ  
Hoá lộc  
   
33
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Lực sĩ Điếu khách
  Kình dương
  Tử
  Thiên Sát
   
   
   
43
Nô Bộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Ân quang Thiên thương
Thiên quý Quả tú
Hồng loan Thiên riêu
Thiên y Lưu hà
Quan sách Trực phù
Thanh long Mộ
  Nguyệt Sát
53
Thiên Di
(D) Tham lang
 
Phong cáo Hỏa tinh
Văn tinh Thái tuế
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
63
Phúc Đức TUẦN+TRIỆT
(D) Phá Quân
 
Hữu bật Thiên la
Văn xương Linh tinh
Hoa cái Bạch hổ
Hoá khoa Quan phủ
  Đà la
  Suy
   
23
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Sinh lúc 11:14
Thứ Tư ngày 31 tháng 8 năm 2016
Giờ Ngọ ngày 29 tháng 7 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên việt Thiên sứ
Đào hoa Phá toái
Thiêu dương Thiên không
Tướng quân Thai
Hoá quyền  
   
   
73
Phụ Mẫu
 
 
Long Đức Thiên hình
Đế vượng Phục binh
   
   
   
   
   
13
Tài Bạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tả phù Thiên khốc
Văn khúc Địa võng
Thiên tài Tang môn
Thiên thọ  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
83
Mệnh (THÂN)
(V) Liêm Trinh
 
Tam thai Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Hoá kỵ
Thiên giải Âm Sát
Lâm quan  
   
3
Huynh Đệ
 
 
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Bênh phù
Địa giải Quan đái
Quốc ấn  
   
   
   
113
Thê
(M) Thất sát
 
Bát tọa Quan phù
Thai phụ Mộc dục
Long trì  
Thiên Phúc  
Thiên trù  
Hỷ thần  
   
103
Tử Tức
(H) Thiên lương
 
Thiên khôi Cô thần
Thiếu âm Phi liêm
Trường sinh  
   
   
   
   
93

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của