Quan Lộc TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Phá toái
Thiên trù Trực phù
Văn tinh Tiểu hao
Quan sách  
Lâm quan  
   
   
42
Nô Bộc
(M) Thiên lương
 
Tướng quân Thiên thương
Đế vượng Thái tuế
  Địa kiếp
   
   
   
   
52
Thiên Di
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên quan Thiên riêu
Thiên tài Thiên không
Thiên y Đẩu quân
Thiêu dương Suy
Tấu thư  
Hoá lộc  
Đường phù  
62
Tật Ách TRIỆT
 
 
Thiên việt Thiên sứ
Thiên mã Cô thần
  Linh tinh
  Hỏa tinh
  Tang môn
  Phi liêm
  Bệnh
72
Điền Trạch TUẦN
(H) Cự môn
 
Hữu bật Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Thanh long Quan đái
  Địa không
   
   
32
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 14:29
Thứ Bảy ngày 23 tháng 8 năm 2014
Giờ Mùi ngày 28 tháng 7 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Thiên quý Lưu hà
Phong cáo Tử
Thiên Phúc  
Hồng loan  
Thiên thọ  
Thiếu âm  
Hỷ thần  
82
Phúc Đức (THÂN)
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Văn xương Thiên hình
Thiên đức Kình dương
Đào hoa Mộc dục
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Lực sĩ  
   
22
Tử Tức
(H) Thiên đồng
 
Tả phù Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Bênh phù
Quốc ấn Mộ
   
   
   
92
Phụ Mẫu
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Thiên giải Bạch hổ
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
12
Mệnh
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Quan phủ
Bát tọa Đà la
Thai phụ Nguyệt Sát
Địa giải  
Long Đức  
Dưỡng  
   
2
Huynh Đệ
(H) Thái dương
 
Thiên khôi Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Phục binh
  Thai
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
112
Thê
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Văn khúc Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Hoá quyền Đại hao
Hoá khoa Tuyệt
   
   
   
102

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của