Tài Bạch TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Thiên trù Phá toái
Văn tinh Trực phù
Thiên giải Tiểu hao
Quan sách  
Trường sinh  
   
   
   
84
Tử Tức
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Tam thai Thiên hình
Văn khúc Thái tuế
Tướng quân Mộc dục
   
   
   
   
   
94
Thê
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên quan Thiên không
Thiên thọ Quan đái
Thiêu dương  
Tấu thư  
Hoá khoa  
Đường phù  
   
   
104
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Bát tọa Cô thần
Văn xương Tang môn
Thai phụ Phi liêm
Thiên việt Hoá kỵ
Thiên mã Âm Sát
Lâm quan  
   
   
114
Tật Ách TUẦN
 
 
Phong cáo Thiên sứ
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Địa giải Điếu khách
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
74
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 03:48
Chủ Nhật ngày 21 tháng 12 năm 2014
Giờ Dần ngày 30 tháng 10 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Mệnh TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Thiên Phúc Lưu hà
Hồng loan Địa không
Thiếu âm  
Hỷ thần  
Đế vượng  
   
   
   
4
Thiên Di
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên đức Hỏa tinh
Đào hoa Kình dương
Thiên hỷ Thai
Thiên tài  
Phúc đức  
Lực sĩ  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
64
Phụ Mẫu
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Long trì Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Quan phù
Quốc ấn Bênh phù
  Suy
   
   
   
14
Nô Bộc
 
 
Thiên quý Thiên thương
Lộc tồn Bạch hổ
Bác sĩ Tuyệt
   
   
   
   
   
54
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Tả phù Linh tinh
Hữu bật Quan phủ
Long Đức Đà la
  Mộ
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
   
44
Điền Trạch
 
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên khôi Thiên hư
  Tuế phá
  Phục binh
  Tử
  Thiên Sát
   
   
34
Phúc Đức
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Nguyệt đức Kiếp sát
  Tử phù
  Đẩu quân
  Đại hao
  Bệnh
   
   
   
24

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của