Tật Ách TUẦN
(H) Cự môn
 
Hữu bật Thiên sứ
Thiên trù Phá toái
Lực sĩ Bạch hổ
Trường sinh Đà la
  Hoá kỵ
   
   
   
   
   
   
54
Tài Bạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên đức Thiên riêu
Đào hoa Hỏa tinh
Hồng loan  
Thiên y  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
44
Tử Tức
(D) Thiên lương
 
Thiên tài Quả tú
  Linh tinh
  Điếu khách
  Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
   
   
   
   
34
Thê
(M) Thất sát
 
Quan sách Lưu hà
  Trực phù
  Phục binh
  Tuyệt
  Địa kiếp
   
   
   
   
   
   
24
Thiên Di (THÂN) TUẦN
(V) Tham lang
 
Long Đức Thiên la
Thanh long Mộc dục
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
   
   
64
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 18:39
Thứ Hai ngày 27 tháng 6 năm 2017
Giờ Dậu ngày 4 tháng 6 năm Đinh Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
 
Tả phù Thiên khốc
Thiên việt Thái tuế
Văn tinh Đại hao
Hoá quyền Mộ
   
   
   
   
   
   
   
14
Nô Bộc TRIỆT
(H) Thái âm
 
Ân quang Thiên thương
Thai phụ Thiên hư
Hoá lộc Tuế phá
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
74
Mệnh
(M) Vũ khúc
 
Thiêu dương Địa võng
  Thiên không
  Bênh phù
  Tử
   
   
   
   
   
   
   
4
Quan Lộc TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Bát tọa Thiên hình
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Tướng quân Địa không
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
   
   
   
84
Điền Trạch
(D) Thiên cơ
 
Văn khúc Quan phù
Văn xương Đẩu quân
Long trì  
Phượng cát  
Giải thần  
Thiên thọ  
Hoa cái  
Thiên giải  
Tấu thư  
Đế vượng  
Hoá khoa  
94
Phúc Đức
(M) Phá Quân
 
Tam thai Phi liêm
Thiên hỷ Suy
Địa giải  
Thiếu âm  
   
   
   
   
   
   
   
104
Phụ Mẫu
(H) Thái dương
 
Thiên quý Cô thần
Phong cáo Tang môn
Thiên khôi Bệnh
Thiên Phúc  
Thiên mã  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
   
114

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của