Phúc Đức TUẦN
(M) Thái dương
 
Thiên quý Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Trường sinh Tử phù
Hoá lộc Đại hao
   
   
   
   
25
Điền Trạch TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Thiên việt Thiên khốc
Thiên Phúc Thiên hư
Địa giải Tuế phá
  Phục binh
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
35
Quan Lộc TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiên giải Quan phủ
Long Đức Đà la
  Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
45
Nô Bộc
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Lộc tồn Thiên thương
Bác sĩ Thiên hình
Lâm quan Bạch hổ
   
   
   
   
   
55
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Thai phụ Thiên la
Long trì Quan phù
Hoa cái Bênh phù
Dưỡng Âm Sát
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
   
15
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 19:28
Thứ Sáu ngày 23 tháng 1 năm 2021
Giờ Tuất ngày 11 tháng 12 năm Canh Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Bích thượng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di
(M) Thái âm
 
Ân quang Kình dương
Thiên đức Địa kiếp
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Lực sĩ  
Đế vượng  
Hoá khoa  
65
Mệnh
(D) Thiên đồng
 
Tả phù Lưu hà
Hồng loan Thai
Thiên tài Hoá kỵ
Thiếu âm  
Hỷ thần  
   
   
   
5
Tật Ách
(V) Tham lang
 
Phượng cát Thiên sứ
Giải thần Địa võng
Thanh long Quả tú
  Điếu khách
  Suy
   
   
   
75
Huynh Đệ
(M) Thất sát
 
Văn khúc Cô thần
Thiên khôi Tang môn
Thiên mã Phi liêm
Thiên trù Tuyệt
   
   
   
   
115
Thê
(D) Thiên lương
 
Tam thai Thiên không
Bát tọa Mộ
Thiêu dương Địa không
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
105
Tử Tức
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Văn xương Thiên riêu
Phong cáo Linh tinh
Thiên y Hỏa tinh
Tướng quân Thái tuế
  Tử
   
   
   
95
Tài Bạch (THÂN)
(D) Cự môn
 
Hữu bật Trực phù
Thiên quan Đẩu quân
Thiên thọ Tiểu hao
Văn tinh Bệnh
Quan sách  
   
   
   
85

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của