Mệnh TUẦN
(V) Thiên cơ
 
Thiên trù Phá toái
Lực sĩ Bạch hổ
Lâm quan Đà la
Hoá khoa  
   
   
   
   
6
Phụ Mẫu
(M) Tử vi
 
Văn xương Đẩu quân
Phong cáo Quan đái
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
116
Phúc Đức
 
 
  Quả tú
  Điếu khách
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Địa không
   
   
106
Điền Trạch
(H) Phá Quân
 
Văn khúc Thiên riêu
Thiên y Lưu hà
Quan sách Trực phù
Trường sinh Phục binh
   
   
   
   
96
Huynh Đệ TUẦN
(H) Thất sát
 
Tam thai Thiên la
Thiên quý Thiên hình
Long Đức Nguyệt Sát
Thanh long  
Đế vượng  
   
   
   
16
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 08:31
Thứ Tư ngày 19 tháng 10 năm 2017
Giờ Thìn ngày 30 tháng 8 năm Đinh Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Quan Lộc
 
 
Thiên việt Thiên khốc
Văn tinh Thái tuế
Dưỡng Đại hao
   
   
   
   
   
86
Thê TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Hữu bật Thiên hư
Thiên giải Tuế phá
  Tiểu hao
  Suy
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
26
Nô Bộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Bát tọa Thiên thương
Ân quang Địa võng
Thai phụ Thiên không
Thiên thọ Bênh phù
Thiêu dương Thai
   
   
   
76
Tử Tức TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Linh tinh
Thiên tài Tử phù
Địa giải Bệnh
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
36
Tài Bạch (THÂN)
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Long trì Quan phù
Phượng cát Tử
Giải thần Hoá kỵ
Hoa cái  
Tấu thư  
Hoá quyền  
   
   
46
Tật Ách
(H) Tham lang
 
Thiên hỷ Thiên sứ
Thiếu âm Phi liêm
  Mộ
  Âm Sát
   
   
   
   
56
Thiên Di
(M) Thái âm
 
Tả phù Cô thần
Thiên khôi Hỏa tinh
Thiên Phúc Tang môn
Thiên mã Tuyệt
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Đường phù  
   
66

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của