Mệnh TUẦN
(H) Thiên lương
 
Văn xương Thiên hình
Thiên trù Phá toái
Văn tinh Trực phù
Quan sách Tiểu hao
  Bệnh
   
   
3
Phụ Mẫu
(M) Thất sát
 
Bát tọa Hỏa tinh
Tướng quân Thái tuế
  Tử
  Địa không
   
   
   
13
Phúc Đức
 
 
Phong cáo Thiên không
Thiên quan Mộ
Thiêu dương  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
23
Điền Trạch TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Tam thai Cô thần
Thiên việt Tang môn
Thiên mã Phi liêm
Hoá lộc Tuyệt
   
   
   
33
Huynh Đệ TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thiên giải Điếu khách
Thanh long Suy
  Địa kiếp
   
   
113
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 09:20
Thứ Năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
Giờ Tị ngày 9 tháng 9 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên riêu
Thiên Phúc Lưu hà
Hồng loan Thai
Thiên thọ  
Thiên y  
Thiếu âm  
Hỷ thần  
43
Thê (THÂN)
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên đức Đẩu quân
Đào hoa Kình dương
Thiên hỷ  
Địa giải  
Phúc đức  
Lực sĩ  
Đế vượng  
103
Nô Bộc
(D) Phá Quân
 
Long trì Thiên thương
Hoa cái Địa võng
Dưỡng Linh tinh
Hoá quyền Quan phù
Quốc ấn Bênh phù
  Âm Sát
   
53
Tử Tức
(D) Tham lang
 
Hữu bật Bạch hổ
Thiên quý  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
93
Tài Bạch
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Long Đức Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
83
Tật Ách
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Thiên sứ
Ân quang Thiên khốc
Thiên khôi Thiên hư
Hoá khoa Tuế phá
  Phục binh
  Mộc dục
  Thiên Sát
73
Thiên Di
(D) Thiên đồng
 
Thai phụ Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Thiên tài Đại hao
Trường sinh  
   
   
   
63

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của