Tài Bạch TUẦN+TRIỆT
(M) Thái dương
 
Bát tọa Kiếp sát
Ân quang Tuyệt
Thiên quan  
Thiên đức  
Thiên tài  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
86
Tử Tức
(M) Phá Quân
 
Tả phù Điếu khách
Lực sĩ Kình dương
  Thai
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
   
96
Thê
(D) Thiên cơ
 
Hồng loan Quả tú
Thiên thọ Lưu hà
Quan sách Trực phù
Thanh long Nguyệt Sát
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
   
106
Huynh Đệ
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Hữu bật Thái tuế
Văn tinh Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
   
   
   
116
Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(M) Vũ khúc
 
Hoa cái Thiên sứ
  Thiên la
  Bạch hổ
  Quan phủ
  Đà la
  Mộ
  Địa không
   
76
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Sinh lúc 14:54
Thứ Tư ngày 4 tháng 5 năm 2016
Giờ Mùi ngày 28 tháng 3 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Mệnh
(M) Thái âm
 
Tam thai Phá toái
Thiên quý Hỏa tinh
Phong cáo Thiên không
Thiên việt Mộc dục
Đào hoa  
Địa giải  
Thiêu dương  
Tướng quân  
6
Thiên Di
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Thiên riêu
Thiên y Linh tinh
Long Đức Phục binh
Hoá lộc Tử
Hoá khoa  
   
   
   
66
Phụ Mẫu
(V) Tham lang
 
Thiên giải Thiên khốc
Tấu thư Địa võng
Đường phù Tang môn
  Quan đái
  Âm Sát
   
   
   
16
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Phượng cát Thiên thương
Giải thần Thiên hư
Thiên mã Tuế phá
  Đại hao
  Bệnh
   
   
   
56
Quan Lộc
(D) Thiên lương
 
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Đẩu quân
Thiên hỷ Bênh phù
Quốc ấn Suy
   
   
   
   
46
Điền Trạch
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Long trì Quan phù
Thiên Phúc Hoá kỵ
Thiên trù  
Hỷ thần  
Đế vượng  
   
   
   
36
Phúc Đức (THÂN)
(D) Cự môn
 
Văn khúc Cô thần
Thiên khôi Thiên hình
Thiếu âm Phi liêm
Lâm quan  
   
   
   
   
26

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của