Điền Trạch TUẦN
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Hữu bật Phá toái
Văn xương Trực phù
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh Tuyệt
Quan sách  
   
   
   
36
Quan Lộc
 
 
Thiên quý Thiên riêu
Thiên thọ Hỏa tinh
Thiên y Thái tuế
Tướng quân Đẩu quân
  Thai
  Địa không
   
   
46
Nô Bộc
 
 
Phong cáo Thiên thương
Thiên quan Thiên không
Thiêu dương  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
   
   
56
Thiên Di TRIỆT
 
 
Ân quang Cô thần
Thiên việt Tang môn
Thiên tài Phi liêm
Thiên mã  
Trường sinh  
   
   
   
66
Phúc Đức TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thanh long Điếu khách
  Mộ
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
26
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 10:43
Thứ Sáu ngày 25 tháng 7 năm 2014
Giờ Tị ngày 29 tháng 6 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tật Ách TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tả phù Thiên sứ
Văn khúc Lưu hà
Thiên Phúc Mộc dục
Hồng loan  
Thiếu âm  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
76
Phụ Mẫu
(H) Thiên tướng
 
Thiên đức Kình dương
Đào hoa Tử
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Lực sĩ  
   
   
   
16
Tài Bạch
 
 
Long trì Địa võng
Hoa cái Linh tinh
Quốc ấn Quan phù
  Bênh phù
  Quan đái
   
   
   
86
Mệnh
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Lộc tồn Thiên hình
Bác sĩ Bạch hổ
  Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
   
   
6
Huynh Đệ
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Tam thai Quan phủ
Bát tọa Đà la
Thiên giải Suy
Long Đức Nguyệt Sát
Hoá khoa  
   
   
   
116
Thê (THÂN)
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thiên khôi Thiên khốc
Địa giải Thiên hư
Đế vượng Tuế phá
  Phục binh
  Thiên Sát
   
   
   
106
Tử Tức
(D) Thiên phủ
 
Thai phụ Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Lâm quan Đại hao
   
   
   
   
   
96

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của