Tài Bạch TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Bát tọa Điếu khách
Thiên mã Phục binh
Thiên giải Tuyệt
   
   
   
   
   
   
42
Tử Tức TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Văn khúc Thiên hình
Thiên trù Trực phù
Văn tinh Đại hao
Quan sách Mộ
  Hoá kỵ
   
   
   
   
32
Thê TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Hoa cái Hỏa tinh
  Thái tuế
  Bênh phù
  Tử
   
   
   
   
   
22
Huynh Đệ
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Văn xương Cô thần
Thai phụ Kiếp sát
Thiên việt Thiên không
Thiên Phúc Bệnh
Hồng loan Âm Sát
Thiên thọ  
Thiêu dương  
Hỷ thần  
Đường phù  
12
Tật Ách TUẦN
 
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên quan Thiên la
Thiên đức Quả tú
Thiên tài Quan phủ
Địa giải Kình dương
Phúc đức Thai
   
   
   
52
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 04:54
Thứ Tư ngày 2 tháng 12 năm 2015
Giờ Dần ngày 21 tháng 10 năm Ất Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Mệnh
(H) Thiên tướng
 
Tam thai Tang môn
  Phi liêm
  Suy
  Địa không
  Thiên Sát
   
   
   
   
2
Thiên Di
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Ân quang Bạch hổ
Phượng cát  
Giải thần  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
62
Phụ Mẫu
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên y Địa võng
Thiếu âm Thiên riêu
Tấu thư Lưu hà
Đế vượng Nguyệt Sát
Hoá lộc  
Hoá quyền  
   
   
   
112
Nô Bộc
 
 
Thiên hỷ Thiên thương
Long Đức Đà la
Lực sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
   
   
72
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Tả phù Thiên hư
Hữu bật Phá toái
Thanh long Tuế phá
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
   
   
82
Điền Trạch
 
 
Thiên khôi Linh tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Đẩu quân
  Tiểu hao
  Quan đái
   
   
   
   
92
Phúc Đức
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên quý Thiên khốc
Long trì Quan phù
Tướng quân  
Lâm quan  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
   
   
   
102

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của