Nô Bộc TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiên quan Thiên thương
Thiên đức Kiếp sát
Địa giải  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
55
Thiên Di
(M) Thiên lương
 
Ân quang Điếu khách
Thai phụ Kình dương
Thiên giải Mộc dục
Lực sĩ Âm Sát
  Thiên Sát
   
   
   
65
Tật Ách
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Hồng loan Thiên sứ
Quan sách Quả tú
Thanh long Thiên hình
  Lưu hà
  Trực phù
  Quan đái
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
75
Tài Bạch
 
 
Thiên quý Thái tuế
Thiên tài Tiểu hao
Thiên thọ  
Văn tinh  
Lâm quan  
   
   
   
85
Quan Lộc TUẦN+TRIỆT
(H) Cự môn
 
Văn khúc Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
Dưỡng Quan phủ
  Đà la
   
   
   
   
45
Mão Thìn Tị Ngọ
 

Sinh lúc 23:02
Thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2016
Giờ Tý ngày 10 tháng 11 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tử Tức
 
 
Thiên việt Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
   
95
Điền Trạch
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Bát tọa Phục binh
Long Đức Thai
   
   
   
   
   
   
35
Thê
(H) Thiên đồng
 
Văn xương Thiên khốc
Tấu thư Địa võng
Hoá lộc Linh tinh
Hoá khoa Tang môn
Đường phù Đẩu quân
  Suy
   
   
105
Phúc Đức
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tả phù Thiên hư
Phong cáo Hỏa tinh
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Tuyệt
Hoá quyền  
   
   
25
Phụ Mẫu
(B) Thiên phủ
 
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Bênh phù
Quốc ấn Mộ
   
   
   
   
   
15
Mệnh (THÂN)
(H) Thái dương
 
Hữu bật Quan phù
Long trì Tử
Thiên Phúc  
Thiên trù  
Hỷ thần  
   
   
   
5
Huynh Đệ
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tam thai Cô thần
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên y Phi liêm
Thiếu âm Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
115

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của