Điền Trạch TUẦN
(H) Cự môn
 
Thiên quý Phá toái
Phong cáo Bạch hổ
Thiên thọ Đà la
Thiên trù Hoá kỵ
Lực sĩ  
Trường sinh  
   
94
Quan Lộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
84
Nô Bộc
(D) Thiên lương
 
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Quả tú
Văn khúc Điếu khách
Văn xương Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
74
Thiên Di (THÂN)
(M) Thất sát
 
Quan sách Lưu hà
  Trực phù
  Phục binh
  Tuyệt
  Địa không
  Âm Sát
   
64
Phúc Đức TUẦN
(V) Tham lang
 
Bát tọa Thiên la
Thiên y Thiên riêu
Long Đức Mộc dục
Thanh long Nguyệt Sát
   
   
   
104
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 05:21
Thứ Sáu ngày 29 tháng 4 năm 2017
Giờ Mão ngày 4 tháng 4 năm Đinh Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tật Ách
(H) Thiên đồng
 
Ân quang Thiên sứ
Thai phụ Thiên khốc
Thiên việt Thái tuế
Văn tinh Đẩu quân
Hoá quyền Đại hao
  Mộ
   
54
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thái âm
 
Hoá lộc Thiên hư
  Tuế phá
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
114
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
 
Tam thai Địa võng
Địa giải Thiên không
Thiêu dương Bênh phù
  Tử
   
   
   
44
Mệnh TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Tướng quân Địa kiếp
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
4
Huynh Đệ
(D) Thiên cơ
 
Long trì Linh tinh
Phượng cát Quan phù
Giải thần  
Hoa cái  
Tấu thư  
Đế vượng  
Hoá khoa  
14
Thê
(M) Phá Quân
 
Thiên hỷ Thiên hình
Thiếu âm Hỏa tinh
  Phi liêm
  Suy
   
   
   
24
Tử Tức
(H) Thái dương
 
Thiên khôi Cô thần
Thiên Phúc Tang môn
Thiên tài Bệnh
Thiên mã  
Thiên giải  
Hỷ thần  
Đường phù  
34

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của