Tài Bạch TUẦN
(V) Thiên cơ
 
Tả phù Lưu hà
Thiên quý Bệnh
Hồng loan Địa kiếp
Long Đức Địa không
Lộc tồn Hoá kỵ
Bác sĩ  
   
83
Tử Tức
(M) Tử vi
 
Thiên trù Bạch hổ
Lực sĩ Kình dương
  Tử
   
   
   
   
93
Thê
 
 
Thiên việt Quả tú
Thiên đức Hỏa tinh
Thiên tài Mộ
Thiên thọ  
Phúc đức  
Thanh long  
   
103
Huynh Đệ
(H) Phá Quân
 
Phong cáo Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Văn tinh Tiểu hao
Địa giải Tuyệt
   
   
   
113
Tật Ách TUẦN
(H) Thất sát
 
Văn xương Thiên sứ
  Thiên hư
  Thiên la
  Tuế phá
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
73
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 12:48
Thứ Sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Giờ Ngọ ngày 7 tháng 2 năm Mậu Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Bình địa mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Mệnh (THÂN)
 
 
Hữu bật Linh tinh
Ân quang Trực phù
Thiên giải Thai
Quan sách  
Tướng quân  
Hoá khoa  
   
3
Thiên Di
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Bát tọa Tử phù
Thiên quan Đẩu quân
Thiên Phúc Phục binh
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Đế vượng  
   
63
Phụ Mẫu
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Văn khúc Địa võng
Hoa cái Thiên hình
Tấu thư Thái tuế
Dưỡng  
Đường phù  
   
   
13
Nô Bộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Long trì Thiên thương
Thiên y Thiên riêu
Lâm quan Quan phù
  Đại hao
   
   
   
53
Quan Lộc TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên khôi Phá toái
Thiếu âm Bênh phù
Quốc ấn Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
   
43
Điền Trạch TRIỆT
(H) Tham lang
 
Thai phụ Tang môn
Phượng cát Mộc dục
Giải thần Âm Sát
Hỷ thần Thiên Sát
Hoá lộc  
   
   
33
Phúc Đức
(M) Thái âm
 
Tam thai Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Trường sinh Phi liêm
Hoá quyền  
   
   
23

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của