Phúc Đức TUẦN
(V) Thiên cơ
 
Thai phụ Phá toái
Thiên trù Bạch hổ
Lực sĩ Đà la
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
   
   
   
104
Điền Trạch
(M) Tử vi
 
Bát tọa  
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
94
Quan Lộc
 
 
Địa giải Quả tú
  Điếu khách
  Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
   
   
   
84
Nô Bộc
(H) Phá Quân
 
Tam thai Thiên thương
Thiên giải Lưu hà
Quan sách Trực phù
  Đẩu quân
  Phục binh
  Tuyệt
   
   
   
74
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Thất sát
 
Tả phù Thiên la
Long Đức Hỏa tinh
Thanh long Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
114
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 22:14
Thứ Sáu ngày 25 tháng 2 năm 2017
Giờ Hợi ngày 29 tháng 1 năm Đinh Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di
 
 
Thiên việt Thiên khốc
Văn tinh Thiên hình
  Linh tinh
  Thái tuế
  Đại hao
  Mộ
   
   
   
64
Mệnh TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Văn khúc Thiên hư
  Tuế phá
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
   
4
Tật Ách
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hữu bật Thiên sứ
Thiên thọ Địa võng
Thiêu dương Thiên không
  Bênh phù
  Tử
  Địa kiếp
   
   
   
54
Huynh Đệ TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Ân quang Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Âm Sát
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
   
14
Thê (THÂN)
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Phong cáo Thiên riêu
Long trì Quan phù
Phượng cát Hoá kỵ
Giải thần  
Thiên y  
Hoa cái  
Tấu thư  
Đế vượng  
Hoá quyền  
24
Tử Tức
(H) Tham lang
 
Thiên quý Phi liêm
Thiên hỷ Suy
Thiên tài Địa không
Thiếu âm  
   
   
   
   
   
34
Tài Bạch
(M) Thái âm
 
Văn xương Cô thần
Thiên khôi Tang môn
Thiên Phúc Bệnh
Thiên mã  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Đường phù  
   
   
44

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của