Tử Tức TUẦN
(H) Thiên lương
 
Tam thai Lưu hà
Hồng loan Bệnh
Long Đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
93
Thê
(M) Thất sát
 
Thiên tài Linh tinh
Thiên trù Bạch hổ
Lực sĩ Kình dương
  Tử
   
   
   
   
103
Huynh Đệ
 
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Mộ
Thiên việt  
Thiên đức  
Phúc đức  
Thanh long  
Hoá khoa  
   
113
Mệnh
(V) Liêm Trinh
 
Thiên mã Thiên khốc
Văn tinh Điếu khách
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
3
Tài Bạch TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên quý Thiên hư
Thiên y Thiên la
  Thiên riêu
  Tuế phá
  Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
83
Hợi Sửu Dần
 

Sinh lúc 18:16
Thứ Sáu ngày 25 tháng 5 năm 2018
Giờ Dậu ngày 11 tháng 4 năm Mậu Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Bình địa mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Phụ Mẫu
 
 
Bát tọa Trực phù
Quan sách Thai
Tướng quân  
   
   
   
   
   
13
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thai phụ Thiên sứ
Thiên quan Tử phù
Thiên Phúc Phục binh
Nguyệt đức Hoá kỵ
Đào hoa  
Đế vượng  
   
   
73
Phúc Đức
(D) Phá Quân
 
Ân quang Địa võng
Hoa cái Hỏa tinh
Địa giải Thái tuế
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
   
   
23
Thiên Di (THÂN)
(D) Tham lang
 
Long trì Quan phù
Lâm quan Đại hao
Hoá lộc Địa không
   
   
   
   
   
63
Nô Bộc TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Văn khúc Thiên thương
Văn xương Phá toái
Thiên khôi Bênh phù
Thiếu âm Quan đái
Hoá quyền Nguyệt Sát
Quốc ấn  
   
   
53
Quan Lộc TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Phượng cát Thiên hình
Giải thần Tang môn
Thiên thọ Mộc dục
Hỷ thần Thiên Sát
   
   
   
   
43
Điền Trạch
(D) Thiên đồng
 
Phong cáo Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Phi liêm
Trường sinh  
   
   
   
33

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của