Tài Bạch TUẦN
(H) Thiên lương
 
Văn khúc Thiên hình
Thiên quý Phá toái
Thiên thọ Trực phù
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh  
Quan sách  
Trường sinh  
   
84
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Tướng quân Thái tuế
  Mộc dục
   
   
   
   
   
   
94
Thê
 
 
Thai phụ Thiên không
Thiên quan Quan đái
Thiêu dương  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
104
Huynh Đệ TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Thiên việt Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lâm quan Phi liêm
Hoá lộc  
   
   
   
   
114
Tật Ách TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phượng cát Thiên sứ
Giải thần Thiên la
Thiên giải Quả tú
Thanh long Điếu khách
Dưỡng  
   
   
   
74
Mùi Thân Dậu Tuất
 

Sinh lúc 01:01
Thứ Bảy ngày 25 tháng 10 năm 2014
Giờ Sửu ngày 2 tháng 9 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Mệnh TRIỆT
 
 
Văn xương Thiên riêu
Ân quang Lưu hà
Thiên Phúc  
Hồng loan  
Thiên y  
Thiếu âm  
Hỷ thần  
Đế vượng  
4
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Phong cáo Kình dương
Thiên đức Thai
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên tài  
Địa giải  
Phúc đức  
Lực sĩ  
64
Phụ Mẫu
(D) Phá Quân
 
Long trì Địa võng
Hoa cái Quan phù
Hoá quyền Bênh phù
Quốc ấn Suy
  Địa không
  Âm Sát
   
   
14
Nô Bộc
(D) Tham lang
 
Hữu bật Thiên thương
Lộc tồn Linh tinh
Bác sĩ Hỏa tinh
  Bạch hổ
  Tuyệt
   
   
   
54
Quan Lộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tam thai Quan phủ
Bát tọa Đà la
Long Đức Mộ
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
44
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Thiên khốc
Thiên khôi Thiên hư
Hoá khoa Tuế phá
  Phục binh
  Tử
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
34
Phúc Đức (THÂN)
(D) Thiên đồng
 
Nguyệt đức Kiếp sát
  Tử phù
  Đẩu quân
  Đại hao
  Bệnh
   
   
   
24

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của