thienviet_129810769

Ngày kiêng thăm bệnh

Thứ hai 09/06/2008 12:00:00 (GMT +7)

Tác giả: Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương.
Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp

Những ngày cần tránh đi thăm bệnh nhân là:
Đó là những ngày:
Nhâm Dần, Nhâm Ngọ, Canh Ngọ, Giáp Dần, Ất Mẹo, Kỷ Mẹo trong các tháng. Nên tranh không thăm bệnh những ngày này.
Có câu phú như sau:


Nhâm Dần, Nhâm Ngọ liên Canh Ngọ.
Giáp Dần, Ất Mẹo, Kỷ Mẹo phòng.
Thần tiên lưu hạ thử lục nhật
Thám nhân tật bệnh thế nhân vong.

Sáu ngày này Thầy Thuốc (sát sư) đại kiêng kỵ đi thăm bệnh (khám và bốc thuốc).
Đa số Thầy thuốc Đông y nào cũng kiêng kỵ sáu ngày trên. Trong dân gian coi những ngày này là ngày "Thần Tiên lưu hạ" chỉ nên cầu phúc cúng tế (có lẽ tương tự như ngày vía của các bậc Thánh). Gặp trường hợp cấp cứu, bệnh nguy kịch thày thuốc vẫn chữa nhưng sẽ lâu khỏi hoặc khó khỏi. Xin để chiêm nghiệm.

Những vị trí cần tránh khi đến thăm bệnh

Khi đến thăm bệnh nhân có những vị trí cần tránh trong nhà theo dân gian lưu truyền là:
Mùng 1 tại trung đường
Mùng hai tại đông lang hạ
Mùng ba tại đại môn
Mùng 4 tại trung môn
Mùng năm tại ngoại phương
Mùng 6 đông tường hạ
Mùng 8 tại lang tây (Hành lang hướng tây)
Mùng 9 - 10 tại ngoại
11 Tây tường
12 Không kiêng.
13 Tại tây tường
14 Tại nam phương lộ
15 Tại bích tiền
16 Tại táo tiền
17 Tại bệnh nhân sàn
18 Tại trung đình thượng
19 Tại táo biên phòng
20 Tại cư ư xã
21 Tại đông tây thụ - cổ thụ
22 Tại đường tiền
23 Tại lộ thượng lập
24 Tại đông phương
25 Tại lộ quy sư
26 Tại trù hạ (Dưới bếp)
27 Bệnh sàn biên
28 Bắc phương hành
29 Ngoại phương hành
30 Bệnh nhân sàn

An sàn, tạo sàn kị túc ca

Tâm, Mảo, Khuê, Lâu, Cơ, Vĩ, Sâm.
Nguy túc phùng chi tổng bất an.
Tạo sàn nhược phạm thử tinh túc
Thập cá hài nhi cửu cá vong

Tra lịch, những ngày có các sao Tâm, Khuê, Mão, Lâu, Cơ, Vĩ, Sâm kỵ làm nhà, đổ nền và làm trần.